Trebam li čekati Ispis
O hepatitisu
Četvrtak, 12 SEPTEMBER 2013 07:25

Trebam li čekati?

Možda ste već probali terapiju interferonom i ribavirinom i kod vas nije djelovala ili možda nikad niste bili na tretmanu i pitate se da li je sada vrijeme za tretman? Odluka o tretmanu je oduvijek bila teška za osobe sa hepatitisom C ali je sada postala kompliciranija sa puno novih i učinkovitijih lijekova koji će se uskoro pojaviti.

Prvo pitanje koje si morate postaviti  je da li sada trebate tretman? Glavni faktor kod ove odluke (ali ne i jedini) je stanje vaše jetre.

Da li imate cirozu? Ako imate, tada trebate ozbiljno razmisliti o hitnom početku tretmana iako je progresiju u dekompenziranu cirozu (kada razvijete ozbiljne simptome kao ascites, varikozno krvarenje ili encefalopatija) skoro nemoguće predvidjeti a jednom kada dođe do progresije teško da će vam biti ponuđen neki tretman jer se smatra previše opasnim a vaš doktor će razmotriti transplantaciju jetara.

Ako još nemate cirozu, da li se stanje vaših jetara pogoršava značajno brzo? Na primjer nedavna biopsija (koja je još uvijek zlatni standard za procjenu trenutnog oštećenja jetara) može pokazati da imate progresiju u premošćujuću fibrozu (F3 po Metavir ljestvici) do koje je došlo od obične fibroze (F1 ili F2) od prije 4 do 5 godina. Tada bi trebali razmisliti da li možete čekati nove, efikasnije lijekove koji se vjerojatno bolje podnose (na primjer sa manje nuspojava) ali morate imati na umu da općenito tretman ima manje šanse za uspjeh što ste stariji i što je vaša jetra oštećenija. Da li imate ostale jake razloge zbog kojih mislite da je sada pravo vrijem za tretman?
Na primjer:

  • Ako ste žena, da li želite uskoro imati djecu i ne želite imati niti najmanji rizik od prenošenja hepatitisa C na njih prilikom rođenja?
  • Imate li mnogo simptoma koji vam otežavaju život te vam ga čak čine nepodnošljivim? Neki od uobičajenih simptoma hepatitisa C na primjer depresija, nesanica i probavni problemi) mogu se uspješno liječiti ali ipak, izuzetan umor se vrlo teško podnosi te ozbiljno može narušiti kvalitetu vašeg života.
  • Da li mrzite činjenicu da imate zarazno oboljenje zbog kojega se osjećate loše ili zbog stigmatizacije i diskriminacije s kojima se možete suočiti (koje se ne bi smjele događati ali se ipak događaju)?
  • Da li ulazite u dob kada vam liječnici ne žele ponuditi tretman? Trenutno se starost od 70 godina općenito smatra gornjom granicom iako se ovo može promijeniti sa novim lijekovima i povećanjem životne dobi?
  • Da trenutno imate ono što se smatra idealnim životom, na primjer obitelj koja vas podržava, šefa koji vas razumije i ne zahtjevan posao a mislite da tako neće biti slijedeće godine?

Zbog toga, ako razmatrate tretman, ovo je trenutna situacija:

Genotipovi 2, 3 i 4

Pegilirani interferon i ribavirin predstavljanju trenutni tretman i vjerojatno će ostati tako kroz idućih nekoliko godina sa omjerom uspjeha od 90% za genotip 2, 80% za genotip 3 (uobičajeno za 24 tjedna tretmana) i 50% za genotip 4 (za 48 tjedna tretmana). Ako ste već prošli tretmana bez uspjeha, možete se ponovo liječiti sa interferonom i ribavirinom ali će vaše šanse za uspjehom drugi i treći put biti manje i vjerojatno će tretman trajati duže.

U zavisnosti od vašeg odgovora na prvi tretman, vaše će šanse biti najbolje ako se odmah razriješili infekciju ali ste doživjeli relaps (što znači da se virus vratio kada ste prekinuli tretman). Također možete imati više šanse za uspjeh sa drugim tretmanom ako mislite da ste prvi put mogli postići bolji uspjeh. Na primjer, možda ste imali slabu podršku i kao rezultat toga preskočili doze ili su možda postojali drugi faktori koji su onemogućili da se pridržavate terapije.

Genotip 1

Raspoloživa su dva nova lijeka, uzeti će te samo jedan od njih jer su oba vrlo slična ali se trebaju uzimati zajedno sa pegiliranim interferonom i ribavirinom što čini ukupno 3 lijeka koja trebate uzimati za tretman. Dodavanje novih lijekova, Telaprevira (zaštitnog imena Incivo) i Boceprevira (zaštitnog imena Victrelis) će povećati trenutni omjer odgovora za genotip 1 od 40-50% do približno 70% (za 48 tjedni tretman) ali oni mogu potencijalno dodati značajne nuspojave na one koje već postoje od intrferona i ribavirina. Ipak, dobra vijest je da osim velikog povećanja omjera uspjeha, ako imate brzi odgovor, moguće je smanjenje trajanja tretmana na samo 24 tjedna.

Klinički pokusi

Gore spomenuti tretmani nisu jedine opcije. Ako odmah želite tretman, zbog toga što postoje puno novih lijekova u razvoju, moguće je uključenje u neki od kliničkih pokusa sa novim lijekovima. Neki od pokusa još uvijek uključuju interferon i ribavirin u kombinaciji sa novim lijekovima, ali se nedavno pokazalo kako se dobar omjer uspjeha može postići bez interferona.
U koliko vidite pokus u kojem bi ste željeli sudjelovati, možete pitati vašeg liječnika da vas uputi na bolnicu gdje se odvija pokus.

Pokusi su dobar način da se dobije novi lijek prije nego li što postane javno dostupan. Ipak, postoji nekoliko nedostataka. Pokusi često uključuju mali broj pacijenata te stroge kriterije uključivanja (na primjer samo osobe koje nisu prethodno bile na tretmanu ili koje nemaju cirozu), u zavisnosti od toga što proizvođač lijeka želi dokazati, te zbog toga možda nećete biti u mogućnosti ući u pokus koji želite. Također, pokusi su dizajnirani da testiraju različite ideje pa imaju različite dijelove od kojih svaki testira na primjer različite doze. Možete ne imati sreće i biti dodijeljeni dijelu koji ne prima najefikasniju dozu. Također je moguće da možete doživjeti rijetku nuspojavu koja nije primijećena u ranijim pokusima koji su provedeni na malom broju osoba. Ako sada ne trebate tretman, morate odvagati ono što se trenutno nudi u odnosu na ono što će biti raspoloživo u budućnosti. Imamo sreće da vjerojatno postoji više lijekova u razvoju za hepatitis C nego li za bilo koje drugo oboljenje osim općenito karcinoma.

Nažalost, izuzetno je teško koliko brzo će neki od tih lijekova postati raspoloživi te da li će uopće postati raspoloživi zbog toga što se puno lijekova čak i u kasnijem razvoju pokažu manje efikasnim nego li što se mislilo ili se pojave neočekivane nuspojave. To znači da će te morati odvagnuti između povećane učinkovitosti i vjerojatno manjih nuspojava novih lijekova te činjenice da može potrajati duže nego li što se očekuje dok ti lijekovi ne postanu dostupni a u međuvremenu će te vi postati stariji te možete razviti ostala oboljenja ili vaša jetra može imati progresiju  u cirozu što bi moglo značiti da je tretman manje efikasan ili nije uopće pogodan za vas.

Budućnost

Zbog poteškoća u mogućem predviđanju budućnosti, trenutno očekujemo da će se dogoditi slijedeće:

  • Interferon i ribavirin će se nastaviti koristiti za genotip 2, 3 i 4 a sa dodatkom Telaprevira i Boceprevira za genotip 1 kroz slijedeće 2-4 godine
  • Novi inhibitori proteaze (iate klase kao i Telaprevir i Boceprevir) će postati raspoloživi sa prvim lijekovima iz ostale klase (kao što su inhibitori polimerazem NS5A inhibitori i inhibitori ciklofilina te novi oblik „podnošljivijeg“ interferona) su na putu što bi moglo povećati omjer uspjeha do 90% za sve genotipove.
  • Možda ćemo u idućih pet godina vidjeti prvi tretman koji uopće neće uključivati interferon iako će možda ribavirin i dalje biti potreban, koji se trenutno čini kao najučinkovitiji lijek u sprječavanju relapsa.


U međuvremenu ćemo nastaviti dopunjivati naš sajt. U koliko imate pitanja nemojte se ustručavati nazvati nas na besplatni telefon: 0800/400-405

 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr