Naslovnica Hepatitis C Tretman Pregled tretmana
Pregled tretmana Ispis
O hepatitisu
Četvrtak, 12 SEPTEMBER 2013 07:27

Pregled tretmana

interferon i ribavirinSve do nedavno se najučinkovitiji tretman za hepatitis C sastojao od uzimanja dva lijeka, pegiliranog intrferona i ribavirina. Ovo je poznato kao dvostruka ili kombinirana terapija. Ona se u pokusima pokazala kao učinkovita u 55% slučajeva.

Učinkovito znači da virus hepatitisa C nije detektabilan u krvi 6 mjeseci nakon završetka tretmana, poznao kao stalan virološki odgovor – SVR (sustained virological response)
55% je sveukupni broj. SVR je bio kod osoba sa genotipom 1 (posljednji pokusi daju brojke od 50% za genotip 1) i približno 80% za one sa genotipom 2 ili 3.         

Režim tretmana za pacijente sa genotipom 1 i 4 općenito traje 48 tjedana; režim tretmana za pacijente sa genotipom 2 i 3 traje 24 tjedna.

U 2013 godini je Ministarstvo zdravlja odobrilo dva nova lijeka za hepatitis C – Telaprevir i Boceprevir, poznati i pod nazivima Incivo i Victrelis. Važno je zapamtiti kako se ovi novi lijekovi uzimaju ZAJEDNO SA starim lijekovima – interferonom i ribavirinom. Oni su namijenjeni samo za osobe sa genotipom 1.

Ovi lijekovi su poznati kao „inhibitori proteaze“ a propisuju se samo za pacijente sa genotipom 1. U pokusima su se pokazali efikasnim u približno 70% slučajeva. Uzimaju se zajedno sa pegiliranim interferonom i ribavirinom. Ovo je poznato kao trostruka terapija. Ovaj režim uobičajeno traje 48 tjedana ali može biti skraćen kod velikog broja pacijenata kojii maju vrlo brzi odgovor na terapiju.

Većina (ali ne i svi) pacijenta koja prolazi kroz hepatitis C tretman doživi nuspojave. One mogu uključivati gubitak težine, glavobolje, bol u zglobovima, nesanicu i umor. Prije nego li što počnete tretman, liječnik specijalista će vam detaljno objasniti moguće nuspojave te vam dati savjet kako da ih minimalizirate.
Pokazalo se kako tretman također smanjuje upalu i fibrozu. To se čak događa kod pacijenta koji nemaju stalan virološki odgovor iako se to događa samo kod polovice slučajeva. Čak i kod slučajeva ciroze za koju se sve do nedavno smatralo da je ireverzibilna, postoje dokazi kako ponekad tijekom tretmana može doći do reverzije.
Odluku da li netko sa blagim kroničnim hepatitisom C treba biti odmah liječen ili treba pričekati dok oboljenje ne dostigne umjeren stadij (pažljivo motrenje) treba donijeti pacijent nakon potpunog informiranja sa liječnikom specijalistom. Ova konzultacija je još više važna znajući da je približno 30 novih i poboljšanih lijekova za hepatitis C trenutno u testnoj fazi te da će biti raspoloživi pacijentima tijekom idućih pet godina.

Preporučamo vam da kontaktirate naš info telefon 0800/400-405 kako bi mogli čuti pogled iz perspektive pacijenata koji ne mora uvijek biti isti kao i liječnika.

Vi možete odbiti tretman iz medicinskih razloga. Telaprevir, Boceprevir, Interferon i Ribavirin su svi jako snažni lijekovi koji mogu imati jake nuspojave. To znači da neki lijekovi mogu biti neprikladni za neke pacijente.

 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr