Naslovnica Hepatitis C Stadiji hepatitisa C Zadnji stadij jetrenog oboljenja
Zadnji stadij jetrenog oboljenja Ispis
O hepatitisu
Četvrtak, 12 SEPTEMBER 2013 07:16

Zadnji stadij jetrenog oboljenja


Ciroza je proces u kojem su oštećene ili mrtve jetrene stanice zamijenjene sa tkivom ožiljka. Prekomjerna formacija tkiva ožiljaka narušava protok krvi kroz jetra. Ovo dodatno uništava stanice i uzrokuje gubitak funkcije jetara.

Dekompenzirana ciroza je stanje kada su ožiljci na jetrima toliko rašireni da dio jetara koji još uvijek normalno funkcionira ne može više kompenzirati dijelove koji su oštećeni. Na ovom stadiju jetra će imati nodule tkiva ožiljaka koji su vidljivi na ultrazvuku. Jetra će biti smanjene veličine i više neće biti u mogućnosti provoditi svoje osnovne funkcije. Jednom kada dođe do dekompenzirane ciroze, ozbiljne komplikacije su skoro neizbježne. U tim slučajevima se događa veliki omjer hospitalizacije bolesnika.

Sve do nedavno se smatralo kako liječenje osoba sa HCV induciranom dekompenziranom cirozom sa pegiliranim interferonom nije vrijedno truda. To je bilo zbog malog omjera odgovora, rizika od ozbiljnih nuspojava te mogućnosti da tretman može ubrzati propadanje jetara. Nedavne studije su ukazale kako ovaj oblik tretmana može pomoći kod onih koji nisu prije bili liječeni i koji trenutno malo opcija osim transplantacije jetara.

Izvještaj objavljen na EASL 2011 (European Association for the Study of the Liver) je ukazao kako pacijenti sa uznapredovanom fibrozom jetara imaju veće šanse za postizanje dobrih rezultata u tretmanu kada ima je dodan Boceprevir standardnoj terapiji.

Sada postoji značajna stručnost u provođenju transplantacije jetara kod HCV pacijenata. Omjer preživljavanja je približno 70% nakon pet godina. Ali manjak raspoloživih donatora znači da se transplantacija ponudi samo pacijentima kod kojih se smatra da jetra neće potrajati duže od godine dana.

Sveukupni rizik od razvoja hepatocelularnog karcinoma (HCC) kod osoba sa HCV je relativno mali. Uobičajeno prođu desetljeća nakon infekcije a on je skoro isključivo ograničen na osobe kod kojih se već razvila fibroza. Trenutno ne postoje točne brojke koje pokazuju broj osoba sa HCV kod kojih će se razviti karcinom jetara. Ipak, čini se kako svake godine kod približno 5% osoba sa cirozom dođe do razvoja HCC.

Jednom kada se karcinom jetara razvije, omjer preživljavanja je vrlo mali. Malo je vjerojatno da će netko sa karcinomom jetara preživjeti više od pet godina osim ako se ne podvrgne operativnom zahvatu koji će odstraniti karcinom ili transplantaciji jetara. Operacija je moguća jedino ako se karcinom nije proširio izvan jetara. Nadalje, trenutne upute za transplantaciju navode kako doktor može sugerirati transplantaciju ako imate:

  • Samo jedan tumor koji je manji od 5cm u promjeru
  • Do 3 tumora ako su manji od 3cm u promjeru
  • Jedan tumor veličine 5-7 cm koji nije narastao u zadnjih 6 mjeseci

Ovo je razlog zbog kojeg osobe sa cirozom trebaju ići na pregled za karcinom svakih 6 mjeseci. Otkrivanje tumora u ranom stadiju značajno povećava šanse za oporavak.

 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr