Upotreba narkotika Ispis
O hepatitisu
Četvrtak, 12 SEPTEMBER 2013 06:52

Upotreba narkotika

Smatra se kako je približno 50% intravenskih ovisnika o narkoticima inficirano sa virusom hepatitisa C. Zbog toga što ovan način uzimanja narkotika stavlja potencijalno inficiranu krv direktno u kontakt sa vašom, dijeljenje opreme za ubrizgavanje predstavlja izuzetno visoko rizično ponašanje. Ako ste bili intravenski ovisnik o narkoticima i čak samo jednom dijelili pribor za ubrizgavanje (šprice, igle, žlice, vodu) te čak i ako je to bilo davno, tada imate značajan rizik da ste stekli virus.

Nisu samo intravenski ovisnici u riziku od stjecanja HCV. Ostali oblici upotrebe narkotika posebno smotuljci bankovnih novčanica ili slamki koje se upotrebljavanju za ušmrkavanje praha predstavljaju rizik od prijenosa. To je zbog toga što je obloga nosa vrlo tanka i prokrvljena. Narkotik kao što je kokain je vrlo korozivan za nosnu oblogu.

Kao rezultat toga, trag inficirane krvi koji je često previše mali da bi bio vidljiv može biti pritajen na bankovnim novčanicama ili slamkama. Iako nema dovoljno dokumentiranih slučajeva, teoretski rizik je vrlo velik.

Rizik je mnogo manji nego li kod dijeljenja intravenske opreme jer to nije efikasan način prijenosa virusa. Očito je da ako imate oštećenu nosnu membranu i dijelili ste slamke ili novčanice sa poznatim intravenskim ovisnicima tada je rizik znatno veći. Također ako učestalo dijelite slamke ili novčanice povećavate rizik.

 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr