Seksualni kontakt Ispis
O hepatitisu
Četvrtak, 12 SEPTEMBER 2013 06:59

Seksualni kontakt

 

Rizik od prijenosa hepatitisa C seksualnim kontaktom se smatra vrlo malim. Ipak, rizik se povećava kod seksualnih aktivnosti kada postoji potencijalno izlaganje krvi. Seksi igračke koje se koriste za vrijeme ovih aktivnosti su također potencijalni izvor infekcije.

Oralni seks kod odsustva krvi se smatra aktivnošću niskog rizika. Dodano, prisutnost određenih seksualno prenosivih infekcija može povećati rizik. Čak i samo jedan nezaštićeni seks sa nekim tko je koinficiran sa HIV i HCV predstavlja značajan rizik. Rizik od prijenosa hepatitisa C je puno veći kod prisutnosti HIV. U slijedećem tekstu možete pročitati rezultate desetgodišnje studije o seksualnom prijenosu:


Studija o seksualnom prijenos – Hepatology 2012

Porijeklo:

Efikasnost prijenosa hepatitis C virusa (HCV) seksualnim aktivnostima ostaje kontroverza. Proveli smo unakrsnu studiju HCV pozitivnih osoba i njihovih partnera kako bi procijenili rizik od HCV infekcije među monogamnim heteroseksualnim parovima.

Metode:

Bili su proučavani 500 anti-HCV pozitivnih i HIV negativnih indeksiranih osoba i njihovi heteroseksualni partneri. Parovi su ispitani odvojeno za doživotni rizični faktor za HCV infekciju sa seksualnom praksom parova i dijeljenjem osobnih stvari. Uzorci krvi su bili testirani na anti-HCV, HCV RNA te HCV genotipove i serotipove. Sekvenciranje i filogenetska analiza su odredili povezanost virusa izoliranog među genotipski sukladnim parovima.

Rezultati:

HCV pozitivne indeksirane osobe su bile uglavnom bijelci, nisu bili Latinoamerikanci sa srednjom starosnom dobi od 49 godina (raspon od 26-79) i medijanom od 15 godina (rang od 2-25) sa seksualnom aktivnošću sa svojim partnerima. Sveukupno je HCV prevalencija među partnerima bila 4% (n=20) a 9 parova je imalo iste genotipe. Izolirani virusi kod 3 para su bili visoko povezani, konzistentni sa prijenosom virusa unutar para. Na osnovi godišnjih praćenja 8377 osoba, omjer maksimalne učestalosti prijenosa HCV putem seksualnog odnosa je bio 0.07% po godini ili približno 1 na 190,000 seksualnih kontakata. Među parovima nije bila povezana sa HCV niti jedna specifična seksualna praksa.

Zaključci:

Rezultati ove studije pružaju mjerljive rizične informacije za savjetovanje dugotrajnih monogamnih heteroseksualnih parova kod kojih jedan od partnera ima kroničnu HCV infekciju. Kao dodatak ekstremno niskom procijenjenom riziku od HCV infekcije kod seksualnih partnera, manjak povezanosti sa specifičnom seksualnom praksom pruža nedvosmislene i ohrabrujuće savjetodavne poruke. (HEPATOLOGY 2012.)

Copyright © 2012 American Association for the Study of Liver Diseases.


Seksualni prijenos – Europska studija

Nema dokaza o seksualnom prijenosa hepatitisa C među monogamnim parovima: rezultati desetgodišnje prospektivne studije.

Rizik od seksualnog prijenosa virusa hepatitisa C (HCV) je bila procijenjena među 895 monogamnih seksualnih partnera kod HCV kronično inficiranih pojedinaca u dugoročnoj prospektnoj studiji koja je imala period praćenja od 8,060 osoba godišnje. 776 (86.7%) supružnika je bilo praćeno tijekom 10 godina korespondirajući sa opservacijom 7,760 osoba godišnje.

119 (13.3%) supružnika (69 kod kojih su inficirani supružnici razriješili infekciju nakon tretmana i 50 koji su okončali vezu ili su bili izgubljeni u praćenju) su pridonijeli kao dodatnih 300 osoba godišnje.

Svi parovi su zanijekali prakticiranje analnog odnosa ili seksa za vrijem menstruacije kao i upotrebu kondoma. Prosječni tjedni omjer seksualnog odnosa je bio 1.8.

Bile su primijećene tri HCV infekcije za vrijeme praćenja korespondirajući sa omjerom učestalosti od 0.37 na 1,000 osoba godišnje. Ipak, HCV genotip kod jednog supružnika (2a) je biodrugačiji nego li kod partnera (1b) što jasno isključuje seksualni prijenos.

Preostala dva para su imala sukladne genotipove ali sekvenčna analiza njihovih NS5b regija HCV genoma zbrojena sa filogenetskom analizom je pokazala kako su odgovarajući partneri nosili različite virusne izolate što je ponovo isključilo mogućnost prijenosa HCV unutar supružnika.

Autori zaključuju; Naši podaci ukazuju kako je rizik od seksualnog prijenosa HCV unutar heteroseksualnih monogamnih parova izuzetno nizak ili jednak nuli. Čini se kako nisu potrebne preporuke o upotrebi kondoma za pojedince u monogamnim vezama sa HCV inficiranim partnrima.


Reference:

Carmen Vandelli and others. Lack of Evidence of Sexual Transmission of Hepatitis C among Monogamous Couples: Results of a 10-Year Prospective Follow-Up Study. American Journal of Gastroenterology 99(6): 855-859. May 2004.

 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr