Razumijevanje rizika Ispis
O hepatitisu
Četvrtak, 12 SEPTEMBER 2013 06:50

Razumijevanje rizika

Kako bi razumjeli da li je neka osoba bila u riziku od stjecanja hepatitis C virusa (HCV) važno je razumjeti kako su za stjecanje infekcije potrebni brojni faktori:

  • Prvo, virus mora imati način za ulazak u tijelo
  • Drugo, mora postojati dovoljna količina virusa
  • Treće, virus treba biti određene kvalitete

Iako krv nije jedina tjelesna tekućina koja sadrži virus hepatitisa C, ako je u krvi njegova najveća koncentracija, onda je dovoljna mala količina krvi da prouzroči infekciju. Nadalje, virus može preživjeti u sasušenoj krvi na površini nekog objekta pri sobnoj temperaturi najmanje 16 sati ali ne duže od 4 dana. Ipak, on može i duže preživjeti u određenim uvjetima kao što je unutrašnjost igle.

 

Virus mora imati neko sredstvo za ulazak u tijelo druge osobe kao bi se dogodio prelazak virusa. Ako virus ima mogućnost direktnog ulaska u krvotok preko igle ili transfuzije krvi tada je faktor rizika vrlo veliki.

Ova tri faktora čine osnovu za procjenu smanjenog rizika. Korisno je dodatno razmotriti koliko je puta osoba mogla biti izložena virusu. Dovoljno je jedno izlaganje inficiranoj igli kako bi se izvršio prijenos virusa preko ove rute dok jedno izlaganje kroz nezaštićeni seksualni odnos ima male šanse za prijenos virusa.

Zbog toga što se hepatitis C efikasno prenosi preko dijeljenja narkomanskog pribora, oboljenje je postalo stigmatizirano kao narkomansko oboljenje. U stvarnosti postoji mnoštvo načina na koji ste mogli doći u rizik od stjecanja oboljenja. Osim toga, neki ljudi koji su oboljeli od hepatitisa C ne spadaju niti u jednu rizičnu skupinu.

Kako bi se odredilo da li ste možda bili izloženi riziku od hepatitis C infekcije bilo bi korisno da se zapitate da li ste bili izloženi bilo kojem poznatom obliku prijenosa i koliko su ta izlaganja bila učestala. Lako je odrediti neke oblike prijenosa kao visoko ili nisko rizične ali za puno potencijalnih oblika prijenosa procjena rizika je vrlo teška jer zavisi od brojnih nemjerljivih faktora.

Na primjer, rizik od škara za šišanje koje koristi frizer zavisi o tome kako se čiste, koliko često se čiste, koliko mušterija može biti izloženo istim škaricama, kako se škarice koriste te vjerojatno puno ostalih varijabli.

 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr