Naslovnica Hepatitis C Rizični faktori Medicinske i stomatološke procedure
Medicinske i stomatološke procedure Ispis
O hepatitisu
Četvrtak, 12 SEPTEMBER 2013 06:56

Medicinske i stomatološke procedure

Invazivne kirurške i stomatološke procedure predstavljaju rizik od izlaganja virusu posebno u slabije razvijenim zemljama. U razvijenim zemljama zdravstveni djelatnici moraju obavezno upotrebljavati novu ili steriliziranu opremu i primjenjivati univerzalne procedure kontrole. Ovo predstavlja sigurnosnu mjeru kako za pacijente tako i za njih same. To ipak ne isključuje sve rizike. U puno razvijenih zemalja ove mjere opreza se mogu ne primjenjivati. Ako ste ikada imali stomatološki ili medicinski zahvat koji je bio proveden u inozemstvu, mogli ste biti izloženi riziku od infekcije. Rizik će biti značajno veći u zemljama sa visokom prevalencijom. Slične razlike također postoje u vezi inficiranih doktora koji provode invazivne procedure (posebno tamo gdje doktori koriste oštre instrumente ali ne mogu vidjeti vlatite ruke). Ovo nije dozvoljeno u razvijenim zemljama. Ali ovo samo štiti protiv infekcija kod osoba koje znaju da su inficirane. Puno zemalja u razvoju mogu imati manje stroge propise.

 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr