Potencijalni novi lijekovi Ispis
O hepatitisu
Četvrtak, 12 SEPTEMBER 2013 07:41

TRETMAN – POTENCIJALNI NOVI LIJEKOVI

Standardni kombinirani tretman pegiliranim interferonom i ribavirinom ima ograničeni uspjeh. Iako je to poboljšanje u odnosu na prethodni tretman, približno 50% liječenih osoba (u zavisnosti od genotipa) ne uspije se izliječiti. Nuspojave za neke osobe mogu biti iscrpljujuće te povremeno teško tolerantne te su uzrok da puno osoba prekine tretman. Tretman je također skup. Trenutno postoji hitna potreba za efikasnijim i podnošljivijim tretmanima.

To je posebno slučaj kod sve većeg broja osoba kod kojih tretman nije bio uspješan te za one sa manjim šansama za postizanje stalnog virološkog odgovora.

  • Osobe sa genotipom 1 i visokom viremijom
  • Osobe sa uznapredovanim oštećenjem jetara (kompenzirana i dekompenzirana ciroza)
  • Osobe koinficirane HIV/HCV
  • Prethodno liječeni non-responderi
  • Osobe koje su doživjele relaps
  • Osobe sa transplantiranim jetrima, praktično sve osobe kod kojih je došlo do ponovne HCV infekcije

Visoka prevalencija HCV infekcija u razvijenom svijetu znači da je njegovo liječenje potencijalno unosno tržište za farmaceutske kompanije. To znači da se veliki dio istraživanje, vremena i novca trenutno trošu na nove HCV terapije.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Trenutno je približno 48 tretmana u stadiju istraživanja. Neki su monoterapije (lijekovi koji se samostalno uzimaju) a neki su za upotrebi sa postojećim tretmanima za HCV. Neki od ovih tretmana u razvoju su pokazali obećavajuće rezultate u kliničkim pokusima.
Dva lijeka su već dobila sigurnosno odobrenje, Telaprevir (proizvođač Janssen) i Boceprevir (proizvođač Merck/MSD).
Oba ova lijeka su inhibitori proteaze koji u tretmanu imaju cilj sprječavanje HCV replikacije.
Pegilirani interferon i ribavirin će još neko vrijeme nastaviti biti glavni oblik tretmana. To je zbog toga što će se tretmani koji su najbliže odobrenju koristiti u kombinaciji sa interferonom ili ribavirinom. Zbog toga, zajedno sa istraživanjem novih tretmana, poboljšavanje učinkovitosti i tolerancije tretmana zasnovanih na interferonu  je još jedno vitalno područje za istraživanje.
Trenutno, istraživanje novih HCV tretmana je pretežno fokusirano na tri pristupa:

  1. Tretman koji cilja virus
  2. Tretman koji pojačava ljudski imunološki odgovor na HCV
  3. Modifikacije tretmana zasnovanih na interferonu
 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr