Sofosbuvir Ispis
O hepatitisu
Četvrtak, 12 SEPTEMBER 2013 07:46

Gilead GS 7977 (Sofosbuvir)

Izrazi koji se koriste u izvješću:

  • RVR (Rapid virological response), rapidni (brzi) virološki odgovor – virus nije detektiran u 4 tjednu
  • eRVR (Extended rapid virological response), produženi rapidni virološki odgovor – virus nije detektiran u 4 i 12 tjednu
  • EVR (Early Virological Response), rani virološki odgovor – pad HCV RNA od 2 log nakon 12 tjedana
  • SVR12 (Sustained virological response), stalan virološki odgovor – virus nije detektiran 12 tjedana nakon završetka tretmana
  • SVR24 – virus nije detektiran 24 tjedna nakon završetka tretmana

Gilead razvija novi lijek za liječenje hepatitisa C koji se može uzimati bez interferona. To znači samo oralni tretman (u obliku tableta) koji bi se uzimao sa ribavirinom. Lijek je inhibitor polimeraze a njegovo razvojno ime je GS-7977.
Kao i svi lijekovi on mora proći rigorozna istraživanja i sigurnosne procedure prije odobravanja licence ali ako se pokaže uspješnim očekuje se da će postati raspoloživ 2014 godine.


Sofosbuvir (GS-7977 plus Ribavirin za genotip 2 i 3

Objavljeno: 27.12.2012
POSITRON studija je prikazala efikasnost 12-tjednog oralnog režima Sofosbuvira i ribavirina za pacijente sa kroničnim hepatitisom C koji nisu u mogućnosti ili ne žele uzimati interferon

Gilead Sciience je objavio vrhunske rezultate iz treće faze POSITRON studije koja je istraživala 12 tjedni studij uzimanja sofosbuvira+ribavirina (RBV) jednom tjedno kod pacijenata sa HCV genotipom 2 ili 3 koji nisu bili kandidati za uzimanje interferona (INF). Studija je otkrila kakoje 78% pacijenata (n=161/207) imalo nedetektabilnu HCV RNA 12 tjedana nakon završetka terapije (SVR12). Sigurnosni profil sofosbuvira je bio sličan ostalim proučavanim u prethodnim studijama a bilo je samo nekoliko prekida tretmana zbog ozbiljnih nuspojava.

POSITRON je prva od tri studije u trećoj fazi koje procjenjuju terapiju sofosbuvirom kod pacijenata sa HCV genotipom 2 ili 3.

„Postizanje stalnog virološkog odgovora kod tri četvrtine pacijenata je impresivan rezultat za terapiju sofosbuvirom – oralni tretman za grupu osoba za koje ne postoji prihvatljiva alternativna terapija. Ovi pacijenti koji su po definiciji prethodno odbili terapiju interferonom, nisu bili pogodni za primanje interferona ili su imalinetoleranciju na interferon,“ izjavio je dr.sc. Norbert Bischofberger, izvršni potpredsjednik istraživačkog i razvojnog odjela te glavni znanstveni službenik Gilead Sciences. „Drago nam je da možemo razmijeniti informacije iz dodatne treće faze studija u 2013 godini i očekujemo podnošenje regulatornog zahtijeva za sofosbuvir sredinom 2013 godine.“

U POSITRON studiji, pacijenti sa genotipom 2 i 3 koji su imali netoleranciju na interferon, nisu bili pogodni za interferon ili ga nisu željeli primiti su bili nasumično raspoređeni (3:1) za primanje kroz 12 tjedana ili sofosbuvira 400mg jednom dnevno plus težinski baziran ribavirin dva puta dnevno (n=207) ili odgovarajući placebo (n=71). Od 207 pacijenata nasumice raspoređenih u dio sa sofosbuvirom/ribavirinom. 15% je imalo kompenziranu cirozu (uznapredovano jetreno oboljenje) a 53% je bilo inficirano sa genotipom 2. Omjer SVR12 je bio 93% kod genotipa 2 i 61% kod genotipa 3. Kod malog postotka pacijenata sa početnom cirozom koji su primali sofosbuvir/ribavirin, 61% je postiglo SVR12. Svi pacijenti koji su primali sofosbuvir/ribavirin postali su na tretmanu HCV RNA negativni a relaps se uračunao za sve virološke neuspjehe. Niti jedan pacijent u placebo grupi nije postigao SVR12. Najučestalije ozbiljne nuspojave koje su prijavljene kod više od 10% pacijenata u studiji su bile umor, mučnina, glavobolja, nesanica, pruritis i anemija.

Faza 3 programa kliničkog pokusa za sofosbuvir uključuje dvije dodatne studije koje procjenjuju 12 i 16 tjedana terapije sa sofosbuvirom i ribavirinom za pacijente sa HCV genotipom 2 i 3. Četvrta faza 3 kliničkog pokusa je procjena sofosbuvira u kombinaciji sa ribavirinom i pegililanim interferonom kod pacijenata sa HCV genotipom 1,4, 5 i 6. U očekivanju rezultata, ove studije će podržati regulatorne zahtjeve redinom 2013 godine za oralnu terapiju sofosbuvirom i ribavirinom kod pacijenata sa  genotipom 2/3, koji do sada nisu bili liječeni te kod onih koji su bili liječeni te imaju netoleranciju na interferon, i sofosbuvir u kombinaciji sa ribavirinom i pegiliranim interferonom među do sada ne liječenim pacijentima sa HCV genotipom 1, 4, 5 i 6.

O Sofosbuviru

Sofosbuvir (prijašnja oznaka GS-7977) nukleotidni analogni inhbitor polimeraze za liječenje HCV infekcije. Sofosbuvir se procjenjuje kao dio višestrukog terapijskog režima uključujući prethodno navedene programe u kombinaciji sa ribavirinom i pegiliranim interferonom. Dodatno, sofosbuvir se studira kao jednom dnevno određena doza kombinacije koja sadrži sofosbuvir i NS5A inhibitor GS-5885 sa dodatnim ciljem stvaranja snažnog, tolerantnog i prkladnog oralnog tretmana za HCV pacijente sa genotipom 1 koji može ukloniti potrebu za interferonom i/ili ribavirinom. Sofosbuvir i GS-5885 su istražni proizvodi i njihova sigurnost i efikasnost još nije utvrđena.


Sofosbuvir (GS-7977) i GS-5885 za genotip 1

Objavljeno 10.11.2012

Gilead je objavio prijevremene podatke iz pokusa koji je u tijeku, ELECTRON faza 2 studije koja proučava 12 tjedni tijek terapije sa istražnim nukleotidom sofosbuvirom (prije poznat pod oznakom GS-7977), NS5A inhibitorom GS-5885 i ribavirinom kod pacijenata sa kroničnim hepatitisom C (HCV) genotipom 1. Među do sada ne liječenim pacijentima koji primaju ovu kombinaciju, 100% (n=25/25) je imalo nedetektabilnu HCV RNA četiri tjedna nakon završetka terapije (SVR4).

„Ovi rezultati ukazuju kako dodavanje GS-5885 režimu sofosbuvira može poboljšati omjer stalnog virološkog odgovora, potencijalno nudeći HCV inficiranim pacijentima sa genotipom 1  prikladnu 12 tjednu terapiju.“,izjavio je profesor Edward Gane, zamjenik direktora i hepatolog iz New Zealand Liver Transplant Unit sa Novog Zelanda i glavni istražitelj ELECTRON studije. „Zajedno sa ostalim podacima iz ELECTON studije, ovi rezultati su pridodani sve većoj količini podataka koji podržavaju potencijal za efikasan oralni režim sofosbuvira.“

Gilead je nedavno pokrenuo prvu fazu 3 pokusa (ION-I) koja procjenjuje kombinaciju sa fiksnom dozom kombinacije sofosbuvira sa i bez ribavirina u trajanjima od 12 i 24 tjedna na 800 pacijenata od kojih 20% ima dokaze o cirozi.

Podaci iz pet dodatnih dijelova ELECTRON studije istražuju terapiju baziranu na sofosbuviru kod različite populacije pacijenata.

Rezultati

Sofosbuvir + ribavirin kroz 12 tjedana

GT 1 do sada ne liječeni

84% (21/25) SVR12

 

GT 1 bez prethodnog odgovora

10% (1/10) SVR12

 

GT 2/3 prethodno liječeni

68% (17/25) SVR12

Sofosbuvir + ribavirin kroz 8 tjedana

GT 2/3 do sada ne liječeni

64% (16/25) SVR12

Sofosbuvir + ribavirin (800 mg) kroz 12 tjedana

GT 2/3 do sada ne liječeni

60% (6/10) SVR8

 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr