ABT 450 Ispis
O hepatitisu
Četvrtak, 12 SEPTEMBER 2013 07:46

Abbott ABT 450

U svom razvojnom programu Abbott ima nenukleozidni inhibitore polimeraze (ABT-333 and ABT-072) i NS5A inhibitor (ABT-267). Abbott je ustanovio partnerstvo sa Enanta Pharmaceuticals za razvoj inhibitora protaze ABT-450.

Kako su prijavili istražitelji na AASLD sastanku 2012 godine u Bostonu, više od 79% prethodno neliječenih pacijenata te onih koji nisu imali nikakav odgovor na terapiju (null-responderi) sa genotipom 1a je postiglo stalan virološki odgovor 12 tjedana nakon završetka tretmana sa kombinacijom bez interferona u kombinaciji 2 ili 3 direktno djelujuća antivirusna lijeka koje razvija Abbott (ABT-450, ABT-267 i/ili ABT-333)

U ovoj grupi u kojoj su primali sva tri lijeka i ribavirin, 96% pacijenata je postiglo stalan virološki odgovor 12 tjedan nakon završetka tretmana (poznato kao SVR) dok samo 2 od 148 pacijenta sa HCV genotipom 1b koja su primala bilo koju kombinaciju lijekova koja je testirana u ovoj studiji nisu uspjela postići SVR12.

Ime studije

Faza kliničkog pokusa

Režim tretmana

Trajanje tretmana (tjedni)

Genotip

Broj pacijenata

Stalan virološki odgovor

Pacijenti sa nedetektabilnim HCV RNA

Ozbiljne nuspojave

Co-pilot

2

ABT-450/ritonavir, ABT-333, RBV

12

GT1

 

SVR12

90%

dobro podnašan

PILOT

2

ABT-450/r, ABT-072, RBV

12

GT1

11

SVR24

91%

Povećan bilirubin

 

 

11

SVR36

82%

nastavljeno uz kontinuirano doziranje

AVIATOR

2b

ABT-450/R (100/100 ILI 200/100MG četiri puta dnevno), ABT-267 (25mg QD), ABT-333 (400mg dva puta dnevno) sa ribavirinom

12

do sada neliječeni GT1

79

SVR12

97.5%

1% pacijenta prekinulo tretman zbog ozbiljnih nuspojava. Umor i glavobolja su bili uobičajeni simptomi

 

GT1a

54

SVR12

96.0%

 

GT1b

25

SVR12

100%

12

null responderi GT1

45

SVR12

93.3%

 

GT1a

28

SVR12

89.0%

 

GT1b

17

SVR12

100.0%

ABT-450/r (100/100 ili 200/100 mg četiriputa dnevno), ABT-267 (27mg QD), ABT-333 (400mg dva puta dnevno) bez ribavirina

12

do sada neliječeni GT1

79

SVR12

87%

 

 

 

 

GT1a

52

SVR12

83%

 

 

 

 

 

GT1b

25

SVR12

96%

 

Sve druge faze Abbott-ovog vodećeg HCV kandidata ABT-450 izgledaju vrlo obećavajuće sa visokim omjerom SVR, skraćenim trajanjem tretmana, režimom bez intreferona i kontroliranim nuspojavama. Posebno su rezultati Aviator studije postavili ljestvicu visoko za sve ostale HCV kompanije. Na osnovi obećavajućih SVR rezultata iz Aviator studije Abbott je izvijestio o 3 fazi hepatitis C studije (Turquoise-II) koja procjenjuje sigurnost i efikasnost ABT-450, ritonavir i ABT-267 (ABT-450/r/ABT-267) kao i ABT-333 uz primjenu ribavirina kod odraslih osoba sa HCV infekcijom i genotipom 1 i cirozom.

 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr