Victrelis (Boceprevir) Ispis
O hepatitisu
Četvrtak, 12 SEPTEMBER 2013 07:39

Boceprevir (Victrelis)


boceprevirVictrelis je namijenjen za pacijente sa genotipom 1. On je inhibitor proteaze koji pomaže u borbi sa virusom te je dodan trenutnom tretmanu sa interferonom i ribavirinom. To znači da pacijent mora uzimati 3 lijeka. On može povećati omjer uspjeha odstranjivanja virusa od 50-80% a u nekim slučajevima će skratiti vrijeme koje pacijent treba provesti na tretmanu.

Ako pacijent nikad do sada nije bio liječen (tzv. „naivni“ pacijenti) ili je prethodno bio na tretmanu ali je doživio relaps nakon prvog odgovora i završetka tretmana, tada je procjena kako će više od 50% morati proći samo 28 tjedna tretmana. Ipak, svi oni koji su prethodno bili liječeni ali nisu imali dobar odgovor (prethodno liječeni) će morati proći svih 48 tjedana.

Vrijeme tretmana se izračunava upotrebom sistema terapije vođene odgovorom (response guided therapy - RGT). To znači da se testiranja provode u različitim tjednima za vrijeme tretmana kako bi se moglo vidjeti da li pacijent ima odgovor na tretman. To može pomoći da pacijent ne ostane na terapiji duže nego li što je potrebno.


Nuspojave

Victrelis ne smanjuje nuspojave uzrokovane interferonom ili ribavirinom. Usprkos tome postoji mogućnost od povećanja anemije kod puno pacijenata. Ona se može liječiti smanjivanjem količine ribavirina koju pacijent uzima.

U nekim slučajevima može doći do pogoršanja efekta neutropenije koju uzrokuje interferona.


Način uzimanja

Svi pacijenti počinju sa interferonom i ribavirinom kroz prva 4 tjedna. Nakon toga se uvodi victrelis što znači da pacijent mora ukupno uzimati 3 lijeka.

Tablete victrelisa se uzimaju 3 puta dnevno sa obrokom. Sveukupno se uzima 12 tableta, 4 sa svakim obrokom. Nivo virusa se mjeri u 8 i 24 tjednu kako bi se odredila dužina potrebnog tretmana.

Donji dijagram prikazuje dužinu terapije upotrebom terapije na osnovi odgovora.

boceprevir algoritam tretmana

 


Naivni pacijenti – oni pacijenti koji do sada nikako nisu bili na tretmanu

Ako je virus nedetektabilan u 8 te također nedetektabilan u 24 tjednu:

 • Ukupno trajanje tretmana će biti 28 tjedana
 • Interferon i ribavirin se uzimaju prva 4 tjedna
 • Nakon toga se uzimaju interferon, ribavirin i victrelis do 28 tjedna

Ako je virus detektabilan u 8 tjednu ali nedetektabilan u 24 tjednu:

 • Ukupno trajanje tretmana će biti 48 tjedana
 • Interferon i ribavirin se uzimaju prva 4 tjedna
 • Nakon toga se uzimaju interferon, ribavirin i victrelis do 36 tjedna
 • Na kraju se uzima samo interferon i ribavirin do 48 tjedna

Prethodno liječeni pacijenti – oni koji su prethodno bili na tretmanu ali nisu očistili virus.

Ako je virus nedetektabilan u 8 tjednu te također nedetektabilan u 24 tjednu:

 • Ukupno trajanje tretmana će biti 48 tjedana
 • Interferon i ribavirin se uzimaju kroz prva 4 tjedna
 • Nakon toga se uzimaju interferon, ribavirin i victrelis do 36 tjedna
 • Na kraju se uzima samo interferon i ribavirin do 48 tjedna

Ako je virus detektabilan u 8 tjednu ali nedetektabilan u 24 tjednu:

 • Ukupno trajanje tretmana će biti 48 tjedana
 • Interferon i ribavirin se uzimaju kroz prva 4 tjedna
 • Nakon toga se uzimaju interferon, ribavirin i victrelis do 36 tjedna
 • Na kraju se uzima samo interferon i ribavirin do 48 tjedna

Sveukupni prekid tretmana se preporuča za pacijente koji nemaju dobar odgovor u 12 tjednu ili kod onih sa detektabilnim nivoom virusa u 24 tjednu

 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr