Boceprevir - Pitanja i odgovori Ispis
O hepatitisu
Četvrtak, 12 SEPTEMBER 2013 07:37

Boceprevir pitanja i odgovori

 


Što je Boceprevir (Victrelis®)?

Boceprevir (poznat pod marketinškim imenom Victrelis®) je novi oblik liječenja osoba sa kroničnim hepatitisom C. On je inhibitor proteaze koji ciljano uništava hepatitis C virus. Inhibitori proteaze pripadaju grupi lijekova zvanih direktno djelujući antivirusi  (Direct Acting Antivirals - DAAs). Ovi inhibitori proteze se moraju uzimati sa interferonom i ribavirinom.


Kome je namijenjen?

Boceprevir je licenciran za upotrebu kod odraslih pacijenata sa kroničnim hepatitisom C i genotipom 1:

 • Koji do sada nisu bili liječeni od hepatitisa C (takozvani „naivni“) pacijenti
 • Ili koji su prethodno bili liječeni sa interferonom alfa (pegiliranim ili nepegiliranim) samostalno ili u kombinaciji sa ribavirinom uključujući relapsere, pacijente sa djelomičnim odgovorom na terapiju te osobe bez odgovora na terapiju (takozvani null responderi)

Vaš liječnik treba sa Vama razgovarati o potencijalnom tretmanu za Vaš hepatitis C u zavisnosti od virusnog genotipa koji imate.


Tko ga ne može primiti?

 • Oni pacijneti koji uzimaju bilo koji gore navedeni lijek
 • Pacijenti mlađi od 18 godina – iako im se teoretski to može dozvoliti
 • Osobe sa autoimunim hepatitisom
 • Ako ste trudni ili ješ seksualan partner trudan ili planira trudnoću, ne uzimajte ovaj lijek.


Imam kronični hepatitis C i genotip 2 ili 3, mogu li dobiti Boceprevir?

Ne, Boceprevir je licenciran samo za pacijente sa kroničnim hepatitisom C i genotipom 1.


Kako se uzima Boceprevir?

Boceprevir dolazi u kapsulama od 200 mg. Preporučena doza Boceprevira je 800 mg primijenjena oralno tri puta dnevno (TID) sa hranom (obrok ili lagana zakuska). Maksimalna dnevna doza Boceprevir je 2,400 mg.
To znači da se oralno uzimaju 4 tablete tri puta dnevno.
Ako Vam je propisan Boceprevir Vaš liječnik će Vam objasniti sve o tabletama i kada ih trebate uzimati.


Da li još uvijek morate uzimati peginterferon alfa i ribavirin sa Boceprevirom ili se on može uzimati samostalno?

Boceprevir se mora uzimati u kombinaciji sa peginterferonom alfa i ribavirinom i to samo kada ga je propisao liječnik.


Koliko dugo se treba uzimati Boceprevir?

Boceprevir će se uzimati kroz maksimalno 24 tjedna i može se trebati uzimati do 44 tjedna u zavisnosti kako od vaše reakcije na liječenje. Ipak, ako virus nema dobar odgovor na Boceprevir u 12 tjednu liječenja, Vaš liječnik može prekinuti liječenje.
Vaš liječnik će Vas savjetovati koliko dugo trebate uzimati Boceprevir i ostale lijekove. Ne smijete prestati uzimati Boceprevir osim ako Vam Vaš liječnik to ne kaže.


Djeluje li?

Boceprevir može povećati omjer uspješnosti odstranjivanja virusa u omjeru 50-80% a u nekim slučajevima će smanjiti vrijeme koje pacijent treba provesti na liječenju.


Koje su nuspojave?

Boceprevir može imati utjecaja na Vašu koštanu srž te prouzročiti smanjenje trombocita i leukocita na vrlo nizak nivo. Kod nekih osoba taj nivo može biti opasno nizak. Ako Vaša krvna slika dođe na vrlo nizak nivo možete dobiti anemiju ili infekcije. (Anemija je primijećena kod 49% slučajeva u usporedbi sa 29% kada se uzimalo samo interferon i ribavirin)

Najučestalije nuspojave Boceprevira u kombinaciji sa peginterferonom alfa i ribavirinom uključuju:

 • umor
 • mučnina
 • glavobolja
 • promjene u okusu

Informirajte Vašeg liječnika o svakoj nuspojavi koju primijetite ili koja ne nestane. Ovo nisu sve moguće nuspojave Boceprevira. Detaljnije informacije o nuspojavama Boceprevira možete pronaći na desetoj stranici službenog dokumenta „Boceprevir Pharmaceutical Information“ koji je raspoloživ na kraju ove stranice.

Nuspojave će liječiti Vaš liječnik. Nikada nemojte smanjivati dozu ili prekidati liječenje bez dogovora sa Vašim liječnikom.
Važno je zapamtiti kako se Boceprevir uzima u kombinaciji sa interferonom i ribavirinom te se zbog toga mogu pojaviti nuspojave koje se uobičajeno pojavljuju sa standardnim liječenjem.


Što treba poduzeti u slučaju povećane anemije?

Preporučuje se smanjenje doze ribavirina iako neki kliničari mogu propisati EP ili ponuditi transfuziju krvi.


Zbog čega trebam uzimati Bocepevir sa hranom?

Telaprevir se mora uzimati zajedno sa hranom. Hrana je važna jer pomaže apsorpciji te unosu odgovarajućeg nivoa lijeka u tijelo.


Da li će Boceprevir utjecati na ostale lijekove koje uzimam?

Da li je moguća reakcija na neke druge lijekove na koju bi trebalo upozoriti ljude?
Da, ne uzimajte Boceprevir ako uzimate neki od slijedećih lijekova:

 • alfuzosin hydrochloride (UROXATRAL®)

Lijekovi protiv napadaja:

 • carbamazepine (CARBATROL®, EPITOL®, EQUETRO®, TEGRETOL®, TEGRETOL® XR, TERIL™)
 • phenobarbital
 • phenytoin (DILANTIN®)
 • cisapride (PROPULSID®)

Lijekovi koji sadržavaju  drosperinone uključujući:

 • YAZ®, YASMIN®, ZARAH®, OCELLA®, GIANVI®, BEYAZ®, SAFYRAL™

Lijekovi koji sadržavaju Ergot uključujući:

 • dihydroergotamine mesylate (D.H.E. 45®, MIGRANAL®)
 • ergonovine i methylergonovine (ERGOTRATE®, METHERGINE®), ergotamine
 • ergotamine tartrate (CAFERGOT®, MIGERGOT®, ERGOMAR®, ERGOSTAT, MEDIHALER ERGOTAMINE, WIGRAINE, WIGRETTES)
 • lovastatin (ADVICOR®, ALTOPREV®, MEVACOR®)
 • midazolam (VERSED), kada se uzima oralno
 • pimozide (ORAP®)
 • rifampin (RIFADIN®, RIFAMATE®, RIFATER®, RIMACTANE)
 • sildenafil (REVATIO®), kada se upotrebljava za plućne probleme
 • simvastatin (SIMCOR®, VYTORIN®, ZOCOR®)
 • kantarion tj. gospina trava (Hypericum perforatum) ili proizvodi koji sadrže kantarion
 • tadalafil (ADCIRCA®), kada se upotrebljava za plućne probleme
 • triazolam (HALCION®)

Svaki lijek koji Vam propiše liječnik opće prakse ili koji kupite bez recepta morate prijaviti vašem specijalistu koji vas liječi od hepatitisa C.
Detaljniji popis s kojim sastojcima Boceprevir može imati interakciju možete pronaći na šestoj stranici dokumenta „Boceprevir Pharmaceutical Information“ koji je raspoloživ na kraju teksta.
Boceprevir bi također trebalo oprezno uzimati ako se uzima sa lijekovima koji nisu navedeni te zbog toga trebate informirati Vašeg liječnika o SVIM lijekovima koje uzimate PRIJE nego li što vam propiše Boceprevir.


Mogu li sažvakati, rastopiti ili slomiti Boceprevir tablete?

No, tablete se moraju progutati cijele. Nemojte ih žvakati, slomiti ili rastopiti prije nego li što ih progutate. Recite Vašem liječniku ako imate problem sa njihovim gutanjem.


Što ako propustim dozu Boceprevira?

Ako pacijent propusti dozu u periodu manjem od 2 sata prije rasporeda slijedeće doze, propuštenu dozu treba preskočiti. Ako pacijent propusti dozu u periodu 2 ili više sati prije rasporeda slijedeće doze, pacijent treba uzeti propuštenu dozu sa hranom i nastaviti na normalnim rasporedom doza.


Što ako mi je mučnina nakon uzimanja doze i povratim ju – da li trebam uzeti novu kao nadomjestak?

Da ako se to desilo unutar 30 minuta od uzimanja inače pričekajte do slijedeće doze.


Što ako sam uzeo više Boceprevira nego li što sam trebao?

Kontaktirajte Vašeg liječnika kako bi Vas on mogao savjetovati što trebate uraditi.


Kako trebam pohraniti Boceprevir?

Pohranite ga u hladnjaku (2-8 C) do isteka valjanosti.
ILI
Pohranite ga van hladnjaka na temperaturi do 30 C kroz period ne duži od 3 mjeseca do isteka valjanosti. Nakon tog perioda bi ga trebalo ukloniti. Držite ga pohranjenog u originalnom pakiranju kako bi ga zaštitili od vlage.


Može li liječnik inzistirati da se prvo pokuša sa standardnim liječenjem ili će Boceprevir biti raspoloživ za sve do sada ne liječene pacijente?

Boceprevir bi trebao biti raspoloživ svima


Kad bi bio dostupan sutra, da li bi bio raspoloživ u svim bolnicama?

Teoretski, da.


Koja je cijena?
22,000 – 30,000 Eura


Postoji li spolne/etničke ili starosne razlike kod omjera uspjeha?

Afroamerikanci imaju 10-20% manje šanse za postizanje SVR sa Boceprevirom nego li ostale grupe. Nivo oštećenja jetre također utječe na rezultate.


Da li će moj liječnik pratiti moje liječenje na isti način kao i standardno liječenje ili ću češće navraćati na preglede?

Izražena je nada da će biti veća uključenost na nivou konzultacija


Ako povi put ne bude djelovao, hoće li mi biti ponovno ponuđen – koji bi tada bio omjer uspjeha liječenja?

 • On može biti ponovo ponuđen u zavisnosti od rezultata testa otpornosti – ipak, postoje vrlo male šanse za uspjeh ako ne bude djelovao prvi put.
 • Ako razvijete otpornost na Boceprevir postoji šansa da će te postati otporni i na Telaprevir
 • Za sada je nepoznato da li će ovo vrijediti na drugu generaciju inhibitora proteaze.


Koja je dodatna podrška potrebna osobama na metadonu?

Potrebno je pažljivije praćenje jer metadon može smanjiti nivo Boceprevira


Što se može dogoditi ako ne uzimam Boceprevir sa masnom hranom?

Masna hrana pomaže apsorpciji i povećava učinkovitost – ne mora biti masna hrana – ali je manji obrok obavezan.


 

Detaljne informacije:

Victrelis Summary.pdf (95kb – Eng.)
Victrelis Pharmaceutical Information.pdf (185kb Eng.)
Victrelis User Information.pdf (169kb Eng.)

 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr