Naslovnica Hepatitis C Novi tretmani Incivo (Telaprevir, Incivek)
Incivo (Telaprevir, Incivek) Ispis
O hepatitisu
Četvrtak, 12 SEPTEMBER 2013 07:35

Telaprevir (Incivo, Incivek)

Telaprevir (Incivo u Europi i Incivek u SAD je namijenjen za pacijente sa genotipom 1. On je ihibitor proteaze koji pomaže u borbi sa virusom te je dodan trenutnom tretmanu sa interferonom i ribavirinom. To znači da pacijent mora uzimati 3 lijeka. telaprevir

Telaprevir može povećati omjer uspjeha odstranjivanja virusa od 50-80% a u nekim slučajevima će skratiti vrijeme koje pacijent treba provesti na tretmanu.

Ako pacijent nikad do sada nije bio liječen (tzv. „naivni“ pacijenti) ili je prethodno bio na tretmanu ali je doživio relaps nakon prvog odgovora i završetka tretmana, tada je procjena kako će više od 50% morati proći samo 24 tjedna tretmana. Ipak, svi oni koji su prethodno bili liječeni ali nisu imali dobar odgovor (djelomični odgovor ili nedostatak odgovora) će morati proći svih 48 tjedana.

Vrijeme tretmana se izračunava upotrebom sistema terapije vođene odgovorom (response guided therapy - RGT). To znači da se testiranja provode u različitim tjednima za vrijeme tretmana kako bi se moglo vidjeti da li pacijent ima odgovor na tretman. To može pomoći da pacijent ne ostane na terapiji duže nego li što je potrebno.


Nuspojave

Telaprevir ne smanjuje nuspojave uzrokovane interferonom ili ribavirinom. Simptomi osipa koji se prate kroz tretman su stupnjevani od 1-4. Ipak, samo 10% slučajeva ima ozbiljan osip te za te pacijente znači prestanak tretmana.


Način uzimanja

Svi pacijenti moraju uzimati Telaprevir kroz prvih 12 tjedana tretmana. On se mora uzimati zajedno sa interferonom i ribavirinom što znači da se ukupno moraju uzimati tri lijeka. Pacijenti zatim nastavljaju uzimati interferon i ribavirin do kraja tretmana.

Tablete Telaprevira se moraju uzimati 3 puta dnevno sa obrokom. To znači da se treba uzimati oralno 2 tablete svakih 8 sati. Nivo virusa u krvi se moja mjeriti u 4 i 12 tjednu kako bi se odredila dužina potrebnog tretmana.

Dijagram ispod prikazuje dužinu terapije korištenjem terapije zasnovane na odgovoru na terapiju.

telaprevir algoritam tretmana

Naivni pacijenti – oni koji nikada prije nisu bili na tretmanu
Pacijenti sa relapsom – oni koji su prethodno imali odgovorna tretman ali su zatim doživjeli relaps

Ako je virus nedetektabilan u 4 također i u 12 tjednu:

  • Ukupno trajanje tretmana će biti 24 tjedna
  • Interferon, ribavirin i telaprevir će se uzimati do dvanaestog tjedna
  • Interferon i ribavirin će se uzimati kroz idućih 12 tjedana

Ako je virus detektabilan u 4 ili 12 tjednu:

Ukupno trajanje tretmana će biti 48 tjedana
Interferon, ribavirin i telaprevir će se uzimati do 12 tjedana
Interferon i ribavirin će se uzimati daljnjih 36 tjedana


Prethodni djelomični ili null responderi – osobe koje su prošle tretman ali nisu imali dobar odgovor

  • Ukupno trajanje tretmana će biti 48 tjedana
  • Interferon, ribavirin i telaprevir će se uzimati do 12 tjedana
  • Interferon i ribavirin će se uzimati daljnjih 36 tjedana

Potpuni prekid tretmana se također preporuča za pacijente koji nemaju dobar odgovor u 4 ili 12 tjednu ili kod onih koji imaju detektabilan nivo virusa u 24 tjednu.

 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr