Naslovnica Naše aktivnosti Aktivnosti HULOH „Hepatos“ - Rezultati i postignuća
Aktivnosti HULOH „Hepatos“ - Rezultati i postignuća Ispis


Hrvatska udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa „Hepatos“ surađuje s više od 150 nevladinih organizacija na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Apsolutno je otvorena za suradnju sa svim OCD (organizacijama civilnog društva) s kojima dogovori principe suradnje i koje poštuju Statut i druge akte (Etički kodeks) kao i pisana i nepisana pravila ponašanja civilnog društva.

MEĐUNARODNI ANGAŽMAN

HULOH „Hepatos“ član je:

Naziv međunarodne organizacije Godina učlanjenja
European Liver Patient's Association (ELPA) 2005
World Hepatitis Alliance (WHA) 2007

Iako je Udruga formalno član ELPA-e od veljače 2005. godine, aktivno sudjeluje u njenom radu od samog osnivanja te asocijacije 2004. godine. Naime, Hepatos je također dao svoj doprinos obilježavanju Svjetskog dana svjesnosti o hepatitisu na području Hrvatske, koji je te godine prvi put obilježen u svijetu.
Rad ELPA-e prepoznale su i cijene brojne međunarodne institucije, posebice EASL – European Association for the Study of the Liver i Svjetska zdravstvena organizacija.
Kroz članstvo u IAPO – International Alliance of Patients' Organizations, ELPA djeluje i izvan granica Europe i zemalja Mediteranskog bazena, a samim tim i Hepatos.


 

Godišnji izvještaj:Programi:

 1. “Hepatitis u mom domu”
 2. “Hepatitis među rizičnim skupinama ”
 3. “Prevencija hepatitisa”
 4. “Razvoj SOH RH i zdravstvenog podsektora OCD-a u regiji "Aktivnosti:

 1. Informiranje i senzibiliziranje javnosti
 2. Predavanja i tribine
 3. Savjetovalište i psihosocijalna potpora
 4. Izrada i tisak publikacija
 5. Edukacije i stručna usavršavanja aktivista
 6. Zagovaranje i lobiranje za donošenje zakonskih odredbi u interesu oboljelih
 7. Umrežavanje i razvoj podsektora
 8. Međunarodna suradnja
 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr