Terapije za Hepatitis C

Za neke ljude odluka o početku tretmana nije uvijek laka. Treba razmotriti puno činjenica. Možda najveću zabrinutost kod liječenja hepatitisa C (HCV) predstavljaju ozbiljne nuspojave koje mogu prouzročiti farmaceutski lijekovi koji se koriste prilikom liječenja.

Donošenje te odluke također otvara nova pitanja. Određeni ljudi mogu biti suzdržani kad je u pitanju farmaceutska industrija ili kada je u pitanju unošenje u tijelo kemikalija koje nisu prirodne. Ali trenutno ako se pokuša ostaviti sa strane predrasude i koncentrirati se samo na odluke za i protiv samog liječenja.

Argumenti za tretman

Glavna prednost koju tretman nudi je u tome što je ono jedini dokazani način uništenja virusa. Nema sumnje da su se neki ljudi riješili virusa na druge načine ali je takvih vrlo mali broj. Za sada se nije pokazao niti jedan drugi način koji bi bio djelotvorniji od interferona i ribavirina.

Za tretman se također pokazalo kako poboljšava zdravlje jetara smanjujući upalu. Ono također može biti u mogućnosti izvršiti reverziju fibroze ili čak ciroze. Iako manje često, to se također može desiti i kod ljudi koji nisu uspjeli odstraniti virus.

Osim zdravstvenog stanje, mogu postojati i ostale koristi od odstranjivanja virusa. Jedna od koristi je i financijska jer su lijekovi izuzetno skupi. 
Ako Vas je hepatitis C učinio nesposobnim za rad, jednom kada je virus odstranjen možete se vratiti na posao. Saznanje da više nemate infekciju i opasan virus može vam također pomoći da se osjećate bolje.
Ukoliko ste žena postoji mali rizik prenošenja hepatitisa C na dijete prilikom poroda. Odstranjivanje virusa također uklanja taj rizik.
Ako je tretman uspješan tada više ne postoji rizik da inficirate ostale ljude preko dijeljenja četkica za zube ili britvica.

Argumenti protiv tretmana

Glavni nedostatak tretmana su nuspojave. One se ne događaju neophodno svakoj osobi. Postoje stvari koje možete uraditi da ih minimalizirate ali je moguće da će te se neko vrijeme osjećati loše. Može proći i nekoliko mjeseci nakon završetka tretmana prije nego li što lijek nestane iz Vašeg sistema. Za ribavirin to može potrajati i do 6 mjeseci. To može imati utjecaja na Vaš rad, na Vaše veze i na Vaš socijalni život. To znači kako će te morati reći ljudima da ste na tretmanu te da imate hepatitis C.
Nuspojave povremeno mogu biti tako ozbiljne da Vas mogu prisiliti da odustanete od tretmana. Nakon prekida tretmana mogu Vam se pojaviti oboljenja kao što su oboljenja štitnjače ili dijabetes.
Također postoji mogućnost da kod Vas tretman neće djelovati.
Neke osobe su čak prijavile prisutnost nuspojava dugo nakon prekida tretmana čineći ih bolesnim.
Ovo su općeniti argumenti za i protiv. Iznad svega ovoga vaše osobne okolnosti će također imati važan utjecaj. Neke od važnih stvari koje morate uzeti u obzir su:

 • Koji su Vaši prioriteti? Da li je odstranjivanje virusa vaš najveći prioritet?
 • Kakve su Vaše individualne šanse za odstranjivanje virusa? To najviše ovisi o Vašem genotipu. Približno, imate 50% šanse ako imate genotip 1 a 80% šanse ako imate genotip 2 ili 3.
 • Koliko dugo će te trebati biti na tretmanu? Ako imate genotip 2 ili 3on će trajati samo 24 tjedna. Ako imate neki drugi genotip (ili imate druge komplikacije), on će trajati 48 tjedana što je gotovo godina dana. To je značajna razlika.
 • Da li ste spremni ili ste u mogućnosti čekati na moguće bolje lijekove? Ako na primjer imate kompenziranu cirozu možete li riskirati dekomepenzaciju prije nego li što se pojave novi lijekovi?
 • Da li će te se moći nositi sa nuspojavama? Ako su posebno jake da li će te moći dobiti potrebnu podršku?
 • Da li će te moći organizirati život sa tretmanom? Da li će te biti dostupni za posjete bolnici koji su česti. Da li možete odsustvovati sa posla ili drugih odgovornosti ako budete morali?
 • Da li razmišljate o trudnoći ili djeci slijedeće godine? (Ne bi smjeli zatrudnjeti ili napraviti dijete za vrijeme tretmana ili najmanje 6 mjeseci nakon tretmana).

Najbolji način za donošenje ispravnih odluka je da se opskrbite sa pravim informacijama. Slijedeća poglavlja o konvencionalnom tretmanu su namijenjena tome da vam u tome pomognu.

Jednom kada ste informirani, raspravite o tome sa vašim doktorom. Ideja koja stoji iza medicine u 21 stoljeću je u tome da bi vi zajedno sa vašim doktorom trebali zajedno raditi na poboljšanju vašeg zdravlja. Nismo više u vremenu kada pacijent poslušno radi sve što mu doktor kaže.

Važno je zapamtiti da odluka o početku liječenja ili o ne liječenju nije jednostavna. Ako netko sugerira drugačije, to je možda zbog toga što ima planove koje su drugačije od vaših. To može uključivati i vašeg doktora. Ako vas stvarno tjeraju da donesete odluku, oboružajte se znanjem i pitajte ih za razlog.

Trebam li čekati?

Možda ste već probali terapiju interferonom i ribavirinom i kod vas nije djelovala ili možda nikad niste bili na tretmanu i pitate se da li je sada vrijeme za tretman? Odluka o tretmanu je oduvijek bila teška za osobe sa hepatitisom C ali je sada postala kompliciranija sa puno novih i učinkovitijih lijekova koji će se uskoro pojaviti.

Prvo pitanje koje si morate postaviti  je da li sada trebate tretman? Glavni faktor kod ove odluke (ali ne i jedini) je stanje vaše jetre.

Da li imate cirozu? Ako imate, tada trebate ozbiljno razmisliti o hitnom početku tretmana iako je progresiju u dekompenziranu cirozu (kada razvijete ozbiljne simptome kao ascites, varikozno krvarenje ili encefalopatija) skoro nemoguće predvidjeti a jednom kada dođe do progresije teško da će vam biti ponuđen neki tretman jer se smatra previše opasnim a vaš doktor će razmotriti transplantaciju jetara.

Ako još nemate cirozu, da li se stanje vaših jetara pogoršava značajno brzo? Na primjer nedavna biopsija (koja je još uvijek zlatni standard za procjenu trenutnog oštećenja jetara) može pokazati da imate progresiju u premošćujuću fibrozu (F3 po Metavir ljestvici) do koje je došlo od obične fibroze (F1 ili F2) od prije 4 do 5 godina. Tada bi trebali razmisliti da li možete čekati nove, efikasnije lijekove koji se vjerojatno bolje podnose (na primjer sa manje nuspojava) ali morate imati na umu da općenito tretman ima manje šanse za uspjeh što ste stariji i što je vaša jetra oštećenija. Da li imate ostale jake razloge zbog kojih mislite da je sada pravo vrijem za tretman?
Na primjer:

 • Ako ste žena, da li želite uskoro imati djecu i ne želite imati niti najmanji rizik od prenošenja hepatitisa C na njih prilikom rođenja?
 • Imate li mnogo simptoma koji vam otežavaju život te vam ga čak čine nepodnošljivim? Neki od uobičajenih simptoma hepatitisa C na primjer depresija, nesanica i probavni problemi) mogu se uspješno liječiti ali ipak, izuzetan umor se vrlo teško podnosi te ozbiljno može narušiti kvalitetu vašeg života.
 • Da li mrzite činjenicu da imate zarazno oboljenje zbog kojega se osjećate loše ili zbog stigmatizacije i diskriminacije s kojima se možete suočiti (koje se ne bi smjele događati ali se ipak događaju)?
 • Da li ulazite u dob kada vam liječnici ne žele ponuditi tretman? Trenutno se starost od 70 godina općenito smatra gornjom granicom iako se ovo može promijeniti sa novim lijekovima i povećanjem životne dobi?
 • Da trenutno imate ono što se smatra idealnim životom, na primjer obitelj koja vas podržava, šefa koji vas razumije i ne zahtjevan posao a mislite da tako neće biti slijedeće godine?

Zbog toga, ako razmatrate tretman, ovo je trenutna situacija:

Genotipovi 2, 3 i 4

Pegilirani interferon i ribavirin predstavljanju trenutni tretman i vjerojatno će ostati tako kroz idućih nekoliko godina sa omjerom uspjeha od 90% za genotip 2, 80% za genotip 3 (uobičajeno za 24 tjedna tretmana) i 50% za genotip 4 (za 48 tjedna tretmana). Ako ste već prošli tretmana bez uspjeha, možete se ponovo liječiti sa interferonom i ribavirinom ali će vaše šanse za uspjehom drugi i treći put biti manje i vjerojatno će tretman trajati duže.

U zavisnosti od vašeg odgovora na prvi tretman, vaše će šanse biti najbolje ako se odmah razriješili infekciju ali ste doživjeli relaps (što znači da se virus vratio kada ste prekinuli tretman). Također možete imati više šanse za uspjeh sa drugim tretmanom ako mislite da ste prvi put mogli postići bolji uspjeh. Na primjer, možda ste imali slabu podršku i kao rezultat toga preskočili doze ili su možda postojali drugi faktori koji su onemogućili da se pridržavate terapije.

Genotip 1

Raspoloživa su dva nova lijeka, uzeti će te samo jedan od njih jer su oba vrlo slična ali se trebaju uzimati zajedno sa pegiliranim interferonom i ribavirinom što čini ukupno 3 lijeka koja trebate uzimati za tretman. Dodavanje novih lijekova, Telaprevira (zaštitnog imena Incivo) i Boceprevira (zaštitnog imena Victrelis) će povećati trenutni omjer odgovora za genotip 1 od 40-50% do približno 70% (za 48 tjedni tretman) ali oni mogu potencijalno dodati značajne nuspojave na one koje već postoje od intrferona i ribavirina. Ipak, dobra vijest je da osim velikog povećanja omjera uspjeha, ako imate brzi odgovor, moguće je smanjenje trajanja tretmana na samo 24 tjedna.

Klinički pokusi

Gore spomenuti tretmani nisu jedine opcije. Ako odmah želite tretman, zbog toga što postoje puno novih lijekova u razvoju, moguće je uključenje u neki od kliničkih pokusa sa novim lijekovima. Neki od pokusa još uvijek uključuju interferon i ribavirin u kombinaciji sa novim lijekovima, ali se nedavno pokazalo kako se dobar omjer uspjeha može postići bez interferona.
U koliko vidite pokus u kojem bi ste željeli sudjelovati, možete pitati vašeg liječnika da vas uputi na bolnicu gdje se odvija pokus.

Pokusi su dobar način da se dobije novi lijek prije nego li što postane javno dostupan. Ipak, postoji nekoliko nedostataka. Pokusi često uključuju mali broj pacijenata te stroge kriterije uključivanja (na primjer samo osobe koje nisu prethodno bile na tretmanu ili koje nemaju cirozu), u zavisnosti od toga što proizvođač lijeka želi dokazati, te zbog toga možda nećete biti u mogućnosti ući u pokus koji želite. Također, pokusi su dizajnirani da testiraju različite ideje pa imaju različite dijelove od kojih svaki testira na primjer različite doze. Možete ne imati sreće i biti dodijeljeni dijelu koji ne prima najefikasniju dozu. Također je moguće da možete doživjeti rijetku nuspojavu koja nije primijećena u ranijim pokusima koji su provedeni na malom broju osoba. Ako sada ne trebate tretman, morate odvagati ono što se trenutno nudi u odnosu na ono što će biti raspoloživo u budućnosti. Imamo sreće da vjerojatno postoji više lijekova u razvoju za hepatitis C nego li za bilo koje drugo oboljenje osim općenito karcinoma.

Nažalost, izuzetno je teško koliko brzo će neki od tih lijekova postati raspoloživi te da li će uopće postati raspoloživi zbog toga što se puno lijekova čak i u kasnijem razvoju pokažu manje efikasnim nego li što se mislilo ili se pojave neočekivane nuspojave. To znači da će te morati odvagnuti između povećane učinkovitosti i vjerojatno manjih nuspojava novih lijekova te činjenice da može potrajati duže nego li što se očekuje dok ti lijekovi ne postanu dostupni a u međuvremenu će te vi postati stariji te možete razviti ostala oboljenja ili vaša jetra može imati progresiju  u cirozu što bi moglo značiti da je tretman manje efikasan ili nije uopće pogodan za vas.

Budućnost

Zbog poteškoća u mogućem predviđanju budućnosti, trenutno očekujemo da će se dogoditi slijedeće:

 • Interferon i ribavirin će se nastaviti koristiti za genotip 2, 3 i 4 a sa dodatkom Telaprevira i Boceprevira za genotip 1 kroz slijedeće 2-4 godine
 • Novi inhibitori proteaze (iate klase kao i Telaprevir i Boceprevir) će postati raspoloživi sa prvim lijekovima iz ostale klase (kao što su inhibitori polimerazem NS5A inhibitori i inhibitori ciklofilina te novi oblik „podnošljivijeg“ interferona) su na putu što bi moglo povećati omjer uspjeha do 90% za sve genotipove.
 • Možda ćemo u idućih pet godina vidjeti prvi tretman koji uopće neće uključivati interferon iako će možda ribavirin i dalje biti potreban, koji se trenutno čini kao najučinkovitiji lijek u sprječavanju relapsa.


U međuvremenu ćemo nastaviti dopunjivati naš sajt. U koliko imate pitanja nemojte se ustručavati nazvati nas na besplatni telefon: 0800/400-405

Odabir tretmana

Postoji puno stvari koje možete uraditi u vezi vašeg hepatitisa C. Te stvari uključuju promjenu stila života.

Odabir između konvencionalnog i alternativnog tretmana može biti težak posebno jer postoji malo dokaza koji podržavaju učinkovitost alternativnih terapija. Postoje dokazani razlozi za upotrebu lijekova kao što su interferon i ribavirin jer su oni odobreni od strane vlade. Odobrenje se može dobiti samo na osnovi znanstvenih dokaza koji podržavaju učinkovitost i sigurnost a oni su prikupljeni iz kontroliranih pokusa. Alternativne terapije ne moraju proći taj proces pa su znanstveni dokazi o njihovoj učinkovitosti puno rjeđi.

Činjenica kako postoji malo dokaza koji podržavaju upotrebu alternativnih tretmana ne znači da oni ne djeluju. Postoje slučajevi osoba koje su se uspjele izliječiti od hepatitisa C uzimanjem alternativne terapije. To posebno uključuje Kinesku medicinu, zapadne biljke i dodatke prehrani. Ipak, broj osoba koje su prijavile dobrobit od ovih terapija je mali i nije jasno da li su rezultati postignuti samo na osnovi ovih tretmana. Jedan od razloga za ovo bi mogao biti to što ljudi često uzimaju nekoliko alternativnih pripravaka u isto vrijeme. Također se čini kako to djeluje na neke ljude dok istovremeno ne djeluje na ostale, ali se to može primijeniti i na konvencionalan tretman.

Prvi pristup je da vi točno odlučite koji su vaši prioriteti. Izlječenje od virusa ne mora neophodno biti najvažniji cilj za sve.

Neki žele slijedeće:

 • da ne osjećaju nikakve učinke hepatitisa C
 • liječiti amo određene simptome
 • samo provjeravati količinu virusa
 • poboljšati sveukupnu kvalitetu života

Jednom kada ste odlučili, tada morate razmotriti koliko ste spremni odvojiti vremena, te da li ste spremni na neugodnosti i rizik.

Ako je vaš glavni prioritet riješiti se virusa što je prije moguće, tada ne postoji sumnja da vam konvencionalan tretman nudi najbolje šanse to. Čak i ako ste skeptični u vezi brojki (koje su uzete sa pokusa koje sponzoriraju kompanije), teško je osporiti činjenicu kako je veliki broj osoba koje su uzele tretman sada nemaju niti traga od virusa u sistemu. Ovo je posebno točno za genotip 2 ili 3 te sada u sve većem opsegu za genotip 1. Liječenje ipak ima određene nuspojave.

Ako vaš glavni prioritet nije hitno izlječenje od virusa, postoji mnogo alternativnih tretmana. Više o alternativnim tretmanima možete pročitati u dijelu o alternativnim tretmanima.

Kontradikcije

Postoji mnogo medicinskih razloga koji vas mogu diskvalificirati za tretman. Ako bolujete od bilo kojeg od slijedećih oboljenja, vaš liječnik može odlučiti kako je vaše liječenje previše rizično ili ako se odluči na tretman onda tretman treba pomno motriti.

Kontraindikacije za interferon

 • Srčano oboljenje, zbog toga što interferon može prouzročiti aritmiju (nepravilan rad srca)
 • Ciroza, zbog toga što je u tom slučaju broj trombocita i leukocita nizak a interferon taj nivo može još više smanjiti
 • Autoimuna oboljenja kao što su reumatoidni artritis ili autoimuni hepatitis, zbog toga što njih uzrokuje prekomjerno aktivan imunološki sistem koji interferon može dodatno stimulirati
 • Ozbiljna depresija ili psihoza koje interferon može dodatno pogoršati
 • Neki oblici bolesti oka, zbog toga što je za interferon poznato da uzrokuje probleme sa vidom
 • Transplantacija organa (osim transplantacije jetara)zbog toga što tretman može prouzročiti odbacivanje organa

Kontraindikacije za ribavirin

 • Srčana oboljenja zbog toga što glavne nuspojave ribavirin kao što su anemija mogu to pogoršati
 • Trudnoća zbog toga što je ribavirin mutagenski i može prouzročiti ozbiljne deformacije na fetusu
 • Narušene bubrežne funkcije zbog toga što se ribavirin izlučuje preko bubrega

Priprema za tretman

Mentalna priprema

Prije nego što donesete odluku trebali bi provesti neko vrijeme razmišljajući o tretmanu. Na taj način kada konačno odlučite, trebate biti sigurni da je to što želite. Ovo bi vam trebalo pružiti osjećaj obaveze koji će biti važan ako tretman postane težak. Ako odustanete nakon par mjeseci od daljnjeg liječenja, vjerojatno ste već prošli dosta toga. Uložili ste dosta vremena i napora, ali kako lijek nije imao dovoljno vremena djelovati, ništa niste postigli. Morali ste uložiti značajnu količinu vremena i truda ali zbog toga što tretman nije imao dovoljno vremena a djeluje, niste zauzvrat dobili ništa.

 

Trebali biste se barem pripremiti za najučestalije nuspojave. Možda budete sretni i ne doživite niti jednu nuspojavu ali je bolje da budete pripremljeni. U većini slučajeva simptomi koje ste imali prije tretmana će tretman uvećati. Ako ste bili skloni glavoboljama vjerojatno će ti ih imati još više, ili, ako ste imali bolove u koljenu oni će se vjerojatno pojačati. To je zbog toga što puno simptoma hepatitisa C uzrokuje tjelesni imunološki sistem a ne virus. Tretman interferonom djeluje tako što se pojača reakcija tjelesnog imunološkog sistema. Zbog toga simptomi koje ste već imali postaju intenzivniji.

Psihička priprema

Općenito, što ste u boljem psihičkom stanju prije početka tretmana to će biti lakše nuspojave. Također je dokazano kako prekomjerna težina može smanjiti vjerojatnost da tretman bude efikasan. Zbog toga, sve što možete uraditi da povećate kondiciju i uravnotežite težinu, može pomoći kod tretmana.

Praktične pripreme

Ako možete unaprijed planirati tretman to će vjerojatno pomoći u smanjenju količine stresa. Broj testova koje će te proći kako bi pratili tretman znači da će te kroz prva 2 ili 3 mjeseca morati češće posjećivati bolnicu. Ovo praćenje je apsolutno neophodno za vaše zdravlje.
Ako radite, trebati će te slobodnog vremena za posjete doktoru. Također možete trebati slobodnog vremena ako nuspojave postanu prejake. Vjerojatno će te imati više podrške ako vašeg  poslodavca unaprijed upozorite. Na taj način oni se mogu organizirati da netko odradi umjesto vas. Ako se ne osjećate dovoljno dobro za rad, može vam zatrebati netko da vas odveze u bolnicu.
Što imate više podrške za vrijeme tretmana to će vam biti lakše. Razmislite o tome prije početka terapije. To vam može dati prigodu da saznate više o tome da li postoje lokalne grupe za podršku. Također možda možete ostaviti vaš broj medicinskoj sestri na odjelu u bolnici kako bi ga dala ostalim osobama na tretmanu. Također se možete raspitati tko je od vaših prijatelja ili familije u mogućnosti da vam ponudi praktičnu pomoć kod svakodnevnih aktivnosti kao što je kupovina.
Depresija je uobičajeni simptom s kojim se može biti teško suočiti. To je zbog toga što jedan od aspekata ima tendenciju da vas liši poticaja da nešto poduzmete u vezi toga. Konzultanti su sada više proaktivni u pristupu depresiji te je vjerojatnije da će o tome popričati sa vama. Ako smatraju da je potrebno, mogu vam propisati anti-depresive. Trebate zapamtiti kako anti-depresivi različito djeluju na različite ljude.
Neki ljudi mogu teško prestati sa uzimanjem anti-depresiva da im može zatrebati pomoć psihijatra za vrijeme tretmana kako bi mogli biti pomno praćeni. Ovo bi moglo biti posebno potrebno ako imate povijest vezanu uz depresiju. Vaš konzultant vas može uputiti kod psihijatra ili u bolnicu ili možete dobiti uputnicu od vašeg liječnika opće prakse.

Tretman s osobama s cirozom

Još uvijek postoje nejasnoće vezane uz tretman pacijenata sa cirozom kod kombinirane terapije, posebno kod onih sa dekompenziranom cirozom. Opće je mišljenje kako se ne savjetuje tretmana zbog toga što omjer SVR u ovom stadiju ima tendenciju da bude značajno niži. To znači da postoji rizik da lijekovi ubrzaju proces dekompenzacije. Također je moguće da dođe do ozbiljnih nuspojava kod osoba sa cirozom. Ali, nedavne studije ukazuju na to da tretman može koristiti osobama sa cirozom.
Ovo uključuje osobe sa kompenziranom cirozom kao i neke pažljivo odabrane pacijente sa dekompenziranom cirozom. Za ovu drugu kategoriju tretman se uobičajeno nudi samo osobama koje prethodno nisu bile na tretmanu i koje imaju vrlo malo opcija osim transplantacije jetara.
Tretman može dovesti do SVR kod skoro jedne trećine pacijenata te dovesti do smanjenja upale i fibroze. Za one sa dekompenziranom cirozom koji čekaju na transplantaciju jetara, tretman također može biti koristan prije podvrgavanja operaciji. Ako osobe mogu postići SVR prije operacije, postoje velike šanse kako se HCV neće vratiti nakon transplantacije. Kod osoba kod kojih je virus detektabilan u novim jetrima, skoro uvijek dolazi do ponovne infekcije nakon transplantacije.
Postoji potencijalna korist za odlazak na tretman kod osoba sa cirozom te posebno onih sa dekompenziranom cirozom Ali u ovom stadiju oboljenja mora se odvagati učestalost i ozbiljnost nuspojava pegiliranog interferona i ribavirina.
Postoje dokazi kako će tretman biti efikasan samo kod osoba sa cirozom ako prije nisu bile na tretmanu ili ako nisu imale relaps. Čini se kako ponovni tretman ima samo marginalne učinke kod osoba koje nemaju odgovor na tretman.

Kompenzirana ciroza

Studija iz 2004 godine se odnosila na 48 osoba sa premošćujućom fibrozom ili kompenziranom cirozom a koje su bile liječene sa pegiliranim interferonom i ribavirinom. Svi koji su bili na pokusu nisu prethodno bili liječeni. Rezultati su bili relativno ohrabrujući. U svim različitim režimima tretmana omjer SVR je kod genotipa 1 bio između 26-37%.
Za osobe sa genotipom 2 i 3, omjer SVR je varirao između 69-75%. Također je bilo poboljšanja kod fibroze i upale što sugerira kako interferonska terapija usporava progresiju oboljenja. Ovo može potencijalno smanjiti omjer dekompenzacije jetara i potrebu za transplantacijom jetara.

Dekompenzirana ciroza


U studiji iz 2005 godine koja je provedena na 32 osobe sa dekompenziranom cirozom autori su zaključili kako se antivirusna terapija čini sigurnom i efikasnom kod pažljivo odabranih pacijenata te da tretman može rezultirati SVR kod skoro jedne trećine pacijenata.

Tretman se sastojao od pegiliranog interferona i ribavirina (71.8% pacijenata), pegilirane monoterapije (12.5% pacijenata) ili interferona i ribavirina (9.4%) kroz prosječno37.8 tjedana. Svi pacijenti su bili liječeni zbog komplikacije vezane uz cirozu (pretežno ascites i varikoznost) prije početka tretmana.

Sveukupni prijavljeni omjer SVR je bio 31.3% (genotip 1 21.1%, ostali genotipovi 53.8%). ALT nivoi kod 40% osoba su se vratili u normalu. Ukupno 84.4% pacijenata u ovoj studiji je doživjelo neki oblik ozbiljnih nuspojava a šest pacijenata (18.8%) je prekinulo terapiju. Od samo jednog pacijenta se zahtijevalo prekid tretmana.

Najučestalije nuspojave su uključivale anemiju, neutropeniju, depresiju i infekcije. Kao rezultat tretmana, 5 pacijenata (15.6%) u ovoj studiji je bilo skinuto sa liste za transplantaciju zbog poboljšanja jetrenih funkcija. Niti jedan pacijent nije umro od posljedica terapije.

U drugoj studiji je 31 osoba sa HCV infekcijom i dekompenziranom cirozom bila liječena sa pegiliranim interferonom i ribavirinom. Tretman je trejao 24 ili 48 tjedana u zavisnostiod genotipa i ranog virološkog odgovora (early virologic response - EVR). 32% je postiglo stalni virološki odgovor. Smanjenje doze u cilju kontroliranja toksičnosti je bilo potrebno kod polovice pacijenata. Većina njih je također trebala smanjenje doze pegiliranog interferona zbog neutropenije. Tri osobe su bile prisiljene napustiti tretman zbog ozbiljnih nuspojava.

Sve do nedavno se najučinkovitiji tretman za hepatitis C sastojao od uzimanja dva lijeka, pegiliranog intrferona i ribavirina. Ovo je poznato kao dvostruka ili kombinirana terapija. Ona se u pokusima pokazala kao učinkovita u 55% slučajeva.

Učinkovito znači da virus hepatitisa C nije detektabilan u krvi 6 mjeseci nakon završetka tretmana, poznao kao stalan virološki odgovor – SVR (sustained virological response)
55% je sveukupni broj. SVR je bio kod osoba sa genotipom 1 (posljednji pokusi daju brojke od 50% za genotip 1) i približno 80% za one sa genotipom 2 ili 3.         

Režim tretmana za pacijente sa genotipom 1 i 4 općenito traje 48 tjedana; režim tretmana za pacijente sa genotipom 2 i 3 traje 24 tjedna.

U 2013 godini je Ministarstvo zdravlja odobrilo dva nova lijeka za hepatitis C – Telaprevir i Boceprevir, poznati i pod nazivima Incivo i Victrelis. Važno je zapamtiti kako se ovi novi lijekovi uzimaju ZAJEDNO SA starim lijekovima – interferonom i ribavirinom. Oni su namijenjeni samo za osobe sa genotipom 1.

Ovi lijekovi su poznati kao „inhibitori proteaze“ a propisuju se samo za pacijente sa genotipom 1. U pokusima su se pokazali efikasnim u približno 70% slučajeva. Uzimaju se zajedno sa pegiliranim interferonom i ribavirinom. Ovo je poznato kao trostruka terapija. Ovaj režim uobičajeno traje 48 tjedana ali može biti skraćen kod velikog broja pacijenata kojii maju vrlo brzi odgovor na terapiju.

Većina (ali ne i svi) pacijenta koja prolazi kroz hepatitis C tretman doživi nuspojave. One mogu uključivati gubitak težine, glavobolje, bol u zglobovima, nesanicu i umor. Prije nego li što počnete tretman, liječnik specijalista će vam detaljno objasniti moguće nuspojave te vam dati savjet kako da ih minimalizirate.
Pokazalo se kako tretman također smanjuje upalu i fibrozu. To se čak događa kod pacijenta koji nemaju stalan virološki odgovor iako se to događa samo kod polovice slučajeva. Čak i kod slučajeva ciroze za koju se sve do nedavno smatralo da je ireverzibilna, postoje dokazi kako ponekad tijekom tretmana može doći do reverzije.
Odluku da li netko sa blagim kroničnim hepatitisom C treba biti odmah liječen ili treba pričekati dok oboljenje ne dostigne umjeren stadij (pažljivo motrenje) treba donijeti pacijent nakon potpunog informiranja sa liječnikom specijalistom. Ova konzultacija je još više važna znajući da je približno 30 novih i poboljšanih lijekova za hepatitis C trenutno u testnoj fazi te da će biti raspoloživi pacijentima tijekom idućih pet godina.

Preporučamo vam da kontaktirate naš info telefon 0800/400-405 kako bi mogli čuti pogled iz perspektive pacijenata koji ne mora uvijek biti isti kao i liječnika.

Vi možete odbiti tretman iz medicinskih razloga. Telaprevir, Boceprevir, Interferon i Ribavirin su svi jako snažni lijekovi koji mogu imati jake nuspojave. To znači da neki lijekovi mogu biti neprikladni za neke pacijente.

Interferoni

Interferoni pripadaju grupi proteina koji postoje u prirodi a čine važan dio imunološkog sistema. Interferoni djeluje na dva načina. Prvo, oni sprječavaju proces replikacije virusa. Drugo, oni jačaju imunološki odgovor tijela.Oni sprječavaju proces replikacije tako što vežu receptore koji su prisutni u skoro svim oblicima stanica. Radeći to oni sprječavaju da virus uđe u stanicu te da se u njoj replicira.

Interferon pojačava imunološki odgovor stimulirajući aktivnost imunoloških stanica i čineći stanice koje su inficirane virusom podložnijim na odgovor imunološkog sistema. Tri oblika interferona se označavaju Grčkim slovima – alfa, beta i gama.

U svom prirodnom obliku interferon alfa proizvodi tijelo kako bi se borilo protiv infekcija, posebno gripe. On je odgovoran za puno simptoma povezanih sa gripom kao što su glavobolja, temperatura i drhtavica. 

Kao tretman za hepatitis C interferon se sintetički proizvodi u laboratoriju i primjenjuje se preko potkožnih injekcija u vrlo visokim dozama. Ne iznenađuje da su neki od uobičajenih nuspojava uzimanja interferona simptomi slični gripi.Pegilirani interferon

Standardni interferon koji je proizveden u laboratoriju se relativno brzo razloži u tijelu. Kao rezultat toga, njegova se učinkovitost smanjuje. To omogućava virusu hepatitisa C da se razmnožava između svake injekcije. Pegilacija je proces gdje se veliki lanac molekula pričvrsti za interferon kako bi se usporio proces razlaganja. Ovaj lanac molekula omogućava da konzistentan nivo lijeka cirkulira u tijelu. Slijedom toga on može konzistentno napadati virus. To također znači ta dok se standardni interferon treba uzimati 3 puta tjedno, pegilirani interferon se mora ubrizgati samo jednom tjedno.

Dvije kompanije proizvode pegilirani interferon. Roche proizvodi Pegasys (interferon alpha 2A) a MSD proizvodi PegIntron (interferon alpha 2B). Oni su slični iako ne i isti. Više informacija možete saznati na ovim linkovima:

 1. Pegasys
 2. PegIntron

Upozorenja:
Ove web stranice su namijenjene samo posjetiteljima iz SAD. Ako ste u Europi, protuzakonito je da farmaceutske kompanije promoviraju svoje proizvode široj javnosti.
Ove web strance promoviraju upotrebu proizvoda tih kompanija  te ih treba čitati samo povezano sa ostalim informacijama.

Ribavirin

Ribavirin je sintetički antivirusni nukleozid analog. Kod tretmana hepatitisa C on sa interferonom djeluje vrlo uspješno ali ne sam za sebe. U originalu, on je razvijen kao antivirusni lijek za oboljenja koja uzrokuju respiratorne probleme.

Mogućnost da se koristi zajedno sa interferonom je prvi put zabilježena 1990 godine. Od 1998 godine on je uključen u standardni tretman za hepatitis C. Ribavirin inhibira rast virusa, ima anti-virusna svojstva i ometa način na koji virus hepatitisa C apsorbira genetski materijal kada se replicira.

U većini slučajeva kod liječenja hepatitisa C ribavirin se koristi zajedno sa interferonom. Kao samostalan, ribavirin je neučinkovit protiv hepatitisa C. On dolazi u tabletama od 200mg ili u obliku kapsula a uzima se oralno, dva puta dnevno s time da doza zavisi o težini pacijenta i genotipu.

Iste dvije kompanije koje proizvode interferon također proizvode ribavirin. Roche proizvodi Copegus a MSD proizvodi Rebetol. Oba lijek su u osnovi ista.

Uzimanje interferona i ribavirina zahtjeva značajnu vremensku obavezu i napor. To je vrlo različito od na primjer uzimanja par aspirina zbog glavobolje. On uključuje mnogo putovanja do bolnice tijekom mnogo mjeseci te mnogo medicinskih pretraga. Također se mogu pojaviti nuspojave ali i ne moraju. Zbog toga, ako želite mnogo uložiti u to, sigurno će te željeti sebi pružiti najbolje šanse da on djeluje. Osim što će te pokušati osigurati da tretman djeluje, vrijedi ga pokušati učiniti što je više moguće podnošljivijim.

Ovaj dio se odnosi na savjete koji vam mogu pomoći da organizirate život u vezi tretmana na način da minimizirate nuspojave sa kojima se možete suočiti.


Proces tretmana

Ovo bi vam trebalo dati ideju od čega se tretman sastoji po pitanju njegovog tempiranja te testova koje će te morati provesti. On opisuje uobičajeni proces iako on može varirati od bolnice do bolnice te od osobe do osobe (ako vas na primjer treba pomno motriti). Trenutno postoji postupni odmak od zahtijevanja biopsije prije tretmana. Uobičajeno (osim za cirozu) genotip 2 i 3 se liječe kroz 24 tjedna. Svi ostali se liječe 48 tjedana.

Tempiranje
Što se događa
Pred-pred početak tretmana
Liječnik objašnjava što je tretman
Test genotipa odlučuje o dužini tretmana
Biopsija jetara kako bi se odredio stupanj oštećenja jetara ali nije uvijek neophodno posebno kod genotipa 2 i 3
Par mjeseci prije početka tretmana
Liječnik analizira rezultate biopsije i genotipa
Testovi krvi (radi usporedbe sa kasnijim testovima) koji uključuju:
Viremiju
Kompletnu krvnu sliku (KKS)
Funkcije rada štitnjače
Jetreni testovi (protrombinsko vrijeme, albumin, bilirubin)
Početak tretmana
Dobijete prvu mjesečnu dozu lijekova
Liječnik ili medicinska sestra vam pokaže kako se i gdje ubrizgava lijek
Ponavljanje testiranja krvi (KKS, funkcije štitnjače i jetrene testove)
Jednom tjedno kroz prvih mjesec dana
Ponavljanje testa za KKS, funkciju štitnjače i jetrene testove
Liječnik pregledava rezultate sa posebnom pažnjom na:
funkciju štitnjače
neutrofile
trombocite
hemoglobin
ALT i AST
Svaka dva tjedna tijekom 2 i 3 mjeseca
Ponavljanje testiranja za KKS, funkcije štitnjače i jetrene testove
Liječnik pregledava rezultate, sa posebnom pažnjom funkciju štitnjače
neutrofile
trombocite
hemoglobin
ALT i AST
Jednom mjesečno
Ponavljanje testiranja krvi KKS, funkcije štitnjače i jetrenih funkcija
Do kraja tretmana
Liječnik pregledava rezultate sa posebnom pažnjom na funkcije štitnjače
neutrofile
trombocite
hemoglobin
ALT i AST
Nakon 12 tjedana
Test viremije (kvantitativni PCR) kako bi se vidjel da li tretman djeluje (ako je genotio 1, 4, 5 ili 6)
Kraj tretmana
(24 tjedna za tip 2/3, 48 za tip 1)
Kvalitativni PCV kako bi se vidjelo da li je PCR detektabilan
3 mjeseca nakon završetka tretmana
Kvalitativan PCR kako bi se bilo sigurno da je virus ostao nedetektabilan
6 mjeseci nakon završetka tretmana
Kvalitativan PCR kako bi se bilo sigurno da je virus ostao nedetektabilan
Ako je tada virus nedetektabilan, to je stalan virološki odgovor (sustained 
virological response - SVR)


Provođenje tretmana

Cilj provođenja tretmana je učiniti tretman što više moguće podnošljivijim i efikasnijim. Evo nekoliko savjeta i sugestija od osoba koje su prošle tretman:

 • Budite spremni na reakciju sličnu gripi nekoliko sati nakon prve injekcije (skoro svatko je ima) a liječite ju točno onako kako bi liječili gripu. Na primjer, kada dođete kući nakon što ste primili injekciju (vaš liječnik će vjerojatno željeti da prvu dobijete u bolnici), uzmite paracetamol i legnite. Nemojte planirati idući dan ništa što bi zahtijevalo puno energije.

 • Osim prvog puta većina ljudi nema značajniju reakciju na tjednu injekciju interferona. Ako sami određujete kada će te dobiti injekciju, razmislite o kraju tjedna (recimo petak) tako da imate najmanje 48 sati. Dan kada dobijete prvu injekciju će biti zabilježen kod vašeg liječnika. Ako želite promijeniti dan primanja, uradite to sa slijedećom injekcijom. Nakon toga se probajte pridržavati istog dana u tjednu kako bi održali isti nivo lijeka u vašem sistemu. Također vam je tako lake zapamtiti kada ga trebate uzimati.

 • Za većinu osoba je teže zapamtiti uzimanje ribavirina dva puta dnevno nego li interferona jedanput tjedno. Dobra je ideja zapisivanje u rokovnik svaku jutarnju ili popodnevnu dozu koju ste uzeli. Na taj način je lakše vidjeti kada ste zaboravili uzeti dozu. Također bi bilo dobro postaviti podsjetnik na vašem mobitelu koji će vas podsjetiti.

 • Pijte puno vode. Interferon ima tendenciju da vas dehidrira. Da li ste dehidrirani možete utvrditi provjerom elasticiteta vaše kože ili štipanjem kože te njezinim opuštanjem (pitajte liječnika da vam pokaže). Nemojte piti velike količine čaja. Tanin u čaju ometa apsorpciju željeza što može povećati anemiju.

 • Jedite kada i koliko možete. Gubitak apetita je učestali odgovor na tretman ali svejedno pokušavajte jesti. Ako jedete malo ali često, to može pomoći (voće, orašaste plodove, frape ili nešto što vam može dati energiju i hranjive sastojke ali što je lako probavljivo). Postoje dokazi kako se nuspojave mogu umanjiti (barem u prvih nekoliko mjeseci) uzimanjem antioksidanata. Možete ih uzimati u obliku dopune prehrani kao vitamine E ili C ali se najbolje uzimanju u obliku svježeg voća i povrća.

 • Nekim ljudima može pomoći i komplementarna terapija. Zbog toga što je puno nuspojava interferona slično simptomima hepatitisa C, terapija koja je na vas djelovala ranije, može vam koristiti i za vrijeme tretmana, na primjer kao što je akupunktura ili masaža. Budite izuzetno oprezni u svezi trava i recite vašem liječniku ako ih namjeravate uzimati. Moguća je interakcija između interferona i ribavirina sa nekim travama te je zbog toga važno da se prije uzimanja konzultirate sa liječnikom.

 • Pružite sebi dovoljno odmora dok ste na tretmanu. Očekujte da će te se osjećati umornije nego li uobičajeno i da nećete moći uraditi onoliko koliko uobičajeno možete. Kada osjetite potrebnim odmorite se i nemojte se zbog toga loše osjećati. Čak i ako ne radite mnogo, vaš imunološki sistem radi non-stop.

 • Nastavite sa normalnim životom koliko je to moguće kada ne radite, studirate ili se družite. Možda će te morati smanjiti količinu svega toga ali ako si ostavite previše slobodnog vremena može vas često učiniti više svjesnijim kako se osjećate.

 • Tretman vas ne mora učiniti depresivnijim ali je važno da budete svjesni kako do razvoja depresije može proći nekoliko mjeseci. Ako se počnete osjećati depresivno, nemojte to ignorirati. To ne znači neophodno uzimanje antidepresiva. Ali to znači da trebate popričati o tome te da trebate potražiti odgovarajuću pomoć i podršku. To može biti vaš liječnik opće prakse, specijalist ili grupa za podršku. Ako ne potražite pomoć lako se možete zateći u poziciji da vam je manje stalo do tretmana, da zaboravite uzimati lijekove, da vam nije stalo do samog sebe i da propuštate pregled u bolnici.

 • Budite u kontaktu sa ostalim ljudima za vrijeme tretmana. Pokušajte se redovito sastajati sa njima ili razgovarati. Puno osoba je kazalo je to jedna od najvažnijih stvari koje su uradili kako bi lakše podnijeli tretman.

 • Osobe na tretmanu mogu biti iritantne, netolerantne, zlovoljne te općenito teške u suživotu. Može pomoći ako upozorite osobe bliske vama da vam to rade lijekovi. Također može pomoći ako pazite na sebe tako da ne bi rekli nešto za čime bi kasnije požalili.

 • Vodite dnevnik o tome kako se osjećate. Ovo će vam pomoći da se sjetite stvari o kojima želite pričati kada dođete kod liječnika.

 • Za neke ljude može biti vrlo zadovoljavajuće označavanje na tjednom kalendaru te prekrižiti svaki tjedan kada prođe. Tako se približno može vidjeti koliko je ješ tjedana preostalo.

 • Povedite nekog sa vama ili organizirajte razgovor sa nekim odmah nakon što dobijete rezultate. Sigurno će biti vrlo uznemirujuće ako otkrijete da nemate odgovor na tretman ili čak još gore, da nakon što ste iskorijenili virus, on se vratio. Ovo je posebno točno ako teško podnosite tretman.

 • Ako putujete da bi dobili tretman, planirajte unaprijed. Nakon prvih nekoliko mjeseci otkrit će te kako je bolnica prilično fleksibilna oko sastanaka. Ali osigurajte da imate dovoljno lijekova (uobičajeno se daje za mjesec dana). Iako bi se interferon trebao držati u hladnjaku, možete ga držati vani za vrijeme putovanja. Jedino ako će biti van hladnjaka kroz više od 24 sata, trebate razmisliti o rashladnoj torbi (iako je to prekomjerna mjera opreza – kod testiranja se interferon držao na 30C tijekom mjesec dana a izgubio je manje od 5% efikasnosti). Ako letite, trebati će vam pismo od vaše bolnice u kojem je objašnjeno kako su igle i šprice dio vašeg tretmana. Držite interferon i ribavirin sa vama u ručnoj prtljazi zbog sigurnosti te zbog toga što je temperatura u skladištu zrakoplova vrlo niska.Trenutni standardni tretman za pegilirani interferon i ribavirin je:

 • 24 tjedna za genotipove 2 i 3 sa 899mg ribavirina dnevno
 • 48 tjedana za sve ostale genotipove sa 1000-1200mg ribavirina dnevno.

Doziranje ribavirina se može prilagoditi u zavisnosti od težine pacijenta i rezultata testa krvi. Pokus koji je dao ove rezultate (Hadziyannis i ost. 2004) je usporedio genotip 1 sa svim ostalim genotipovima. Ipak, zbog toga što su genotipovi 4,5 i 6 manje učestali, u dole objavljenim podacima genotip non-1 se odnosi na oblike 2 ili 3.

Pegilirani interferon i ribavirin

Postotci stalnog virološkog odgovora (nedetektabilan virus 6 mjeseci nakon završetka tretmana).

 

Trajanje tretmana
Genotip 1
Genotip non-1
24 tjedna (800mg ribavirina)
29%
78%
24 tjedna (1000/1200mg ribavirina)
41%
78%
48 tjedna (800mg ribavirina)
40%
73%
48 tjedna (1000/1200mg ribavirina)
51%
77%

Rezultati medicinskih pokusa su korišteni za procjenu učinkovitosti konvencionalnog tretmana. Najpouzdaniji oblik pokusa je hepatitis C tretman je nasumični kontrolirani pokus (randomised controlled trial - RCT). Kod ovih pokusa volonteri se nasumično podijele u dvije ili više grupa. Svaka grupa ima približno isti brj ključnih karakteristika (kod hepatitis C pokusa to može biti starost, viremija, itd.)

Jedna od ovih je kontrolna grupa prema kojoj se mjere ostale grupe. Ponekad se kontrolnoj grupi daje placebo, supstanca koja samo izgleda kao lijek na pokusu ali u stvarnosti nema aktivnih sastojaka. Najbolji pokusi su oni dvostruko slijepi. To znači da niti liječnici niti pacijenti ne znaku tko što dobiva. To isključuje psihološki učinak. Kod hepatitis C pokusa to je često nepraktično zbog očigledne razlike u lijekovima. Na primjer, interferon alfa se uzima 3 puta tjedno dok se pegilirani interferon uzima samo jednom tjedno.
U odnosu na hepatitis C tretman, mjerenje učinkovitosti se ocjenjuje sa time koliko osoba postigne stalan virološki odgovor (SVR). To je stanje kada virus hepatitisa C ostane nedetektabilan u krvi 6 mjeseci nakon završetka tretmana.

Brojke poput ovih nikada ne mogu biti više od uputa zbog toga što su pokusi sastavljeni od volontera od kojih svaki ima svoje individualne karakteristike. Neke od ovih karakteristika mogu imati vrlo veliko značenje u smislu da li će tretman djelovati na njih. Pokusi često koriste različite doze lijekova te osim toga uvijek postoji prostor za grešku od nekoliko postotaka. Zbog svega toga vam brojke mogu pružiti samo površnu ideju.

Postoji jedan čimbenik koji čini veliku razliku na rezultat tretmana. To je genotip. Zbog toga, iako su dati podaci o sveukupnoj učinkovitosti, kod pokusa za hepatitis C oni su podijeljeni po genotipovima. Osim genotipova, postoje i drugi čimbenici koji utječu na rezultat. Ako razmišljate o tretmanu za vas i pokušavate procijeniti koliko postotak može utjecati na vas, vrijedi znati kako slijedeće točke mogu imati nekog utjecaja, bilo pozitivnog ili negativnog. Na neke od njih možete utjecati a na neke ne.

Čimbenici na koje nemate kontrolu

Pozitivni učinak
Negativni učinak
Muško
Žensko
Ispod 40 godina starosti
Iznad 40 godina starosti
Akutna infekcija
Ciroza
Niska viremija (manje od 2 miliona kopija u ml)
Visoka viremija


Čimbenici na koje imate kontrolu

Pozitivni učinak

 • Pridržavanje tretmana što znači uzimanje svake doze i završetak liječenja
 • Mentalna spremnost, fizička i praktična
 • Uspješno provođenje tretmana uključujući minimiziranje utjecaja nuspojava
 • Održavanje odgovarajuće težine u odnosu na vašu visinu

Čini se kako pridržavanje punog režima terapije povećava šanse za stalan virološki odgovor na virus. To znači uzimanje pune doze interferona i ribavirina tijekom cijelog tretmana.

Postoji mnogo razloga za ne pridržavanje režima tretmana. To može uključivati tako jake nuspojave da vam vaš liječnik može reći kako trebate smanjiti dozu ili ranije prekinuti tretman. Tu ne možete ništa uraditi. Ostale stvari se dogode kada odlučite uzeti manju dozu ili ju propustiti bez obzira da li ste ju zaboravili ili mislite kako vam treba odmor. Ovoje nešto što možete izbjeći  tako što se dobro pripremite prije početka tretmana te ako imate dobru podršku za vrijeme tretmana.

Testovi prije, za vrijeme i nakon tretmana su primarno dizajnirani kako bi se vidjelo da li trebate tretman, da li tretman djeluje te pratile nuspojave koje tretman može proizvesti.

Ovaj dio pokazuje ključne testove u odnosu na tretman i kako se oni interpretiraju.

Biopsija jetara

Nije neophodno provesti biopsiju kako bi se provjerilo da li oboljenje spada u umjerenu ili ozbiljnu kategoriju. Ipak, biopsija je potrebna zbog ostalih razloga.

Biopsija pokazuje upalu i ožiljke. Upala je indikacija trenutnog napada na jetra a uobičajeno se mjeri Ishakovom ljestvicom od 0 do 18 (gdje je 0 bez upale a 18 najveća upala). Ožiljci su rezultat oštećenja jetara u prošlosti i uobičajeno se mjeri Ishakovom ljestvicom od 0 do 6 (gdje 0predstavlja bez stanje ožiljaka a 6 cirozu) ili Metavir ljestvicom od 0 do 4 (gdje 0 predstavlja stanje bez ciroze a 4 cirozu). Raspon od stanja bez ožiljaka i ciroze se predstavlja brojevima koji označavaju stupanj fibroze. Što je veći broj, veći će biti stupanj fibroze.

Biopsija prije tretmana može biti korisna za usporedbu sa biopsijom koja se provede nakon završetka tretmana zbog toga što u nekim slučajevima interferon može prouzročiti reverziju kod upala i ožiljaka.

Genotip

Test genotipa je osnova za odluku o dužini tretmana:

 • Kod tipova 2 i 3 se preporučuje tretman od 24 tjedna
 • Kod tipova 1,4,5 i 6 se preporučuje tretman od 48 tjedana.

Test funkcije jetara

Test funkcije jetara mjeri veliki opseg funkcije jetara od kojih svi (do nekog stupnja) mogu ukazivati na stanje jetara. Za vrijeme tretmana posebnu pažnju na AST (aspartat aminotransferaza) i ALT (alanin aminotransferaza) nivoe. One su općenito iznad normalnih vrijednosti kod osoba sa hepatitisom C a očekuje se njihovo normaliziranje (0-40) ako tretman djeluje. Rani pad prema normalnim vrijednostima unutar prva 3 mjeseca je dobar znak ali ne mora doći do normalizacije sve do završetka tretmana.

Kompletna krvna slika

3 indikatora se trebaju pomno motriti jer je njihov nizak nivo vrlo opasan. Ako padnu prenisko, može se ukazati potreba za smanjenjem doze ili ukupnim prekidom tretmana:

 • Hemoglobin koji je potreban za prijenos kisika u tijelu. Pad hemoglobina ukazuje na anemiju a zbog toga što ribavirin može prouzročiti pad nivoa hemoglobina, može biti potrebno smanjenje doze ribavirina.
 • Trombociti koji su potrebni za zgrušavanje krvi. Pad trombocita može ukazivati na trombocitopeniju čiji uzrok može biti onterferon.
 • Neutrofili koji su dio bijelih krvnih stanica i koji se bore protiv infekcije. Pad neutrofila se zove neutropenia a to znači da osobe mogu biti u povećanom riziku od stjecanja infekcija. Interfron može dovesti do smanjenja neutrofila.

Rad štitne žlijezde

Test rada štitne žlijezde se koristi za provjeru mogućeg oboljenja štitne žlijezde. Rad štitne žlijezde može biti ili prekomjeran (hipertireoza) ili premalen (hipotireoza). Štitna žlijezda izlučuje hormone koji reguliraju rast i razvoj kontrolirajući metabolizam. Hipertireoza pojačava vaš metabolizam dok ga hipotireoza smanjuje. Ovo se mjeri relativnim nivoima hormona koji stimulira štitnjaču i tiroksinom.

Test će također izmjeriti da li imate antitijela štitnjače koji mogu ukazivati na tendenciju razvoja oboljenja žlijezde štitnjače što povremeno može prouzročiti interferon.

Trudnoća

Zbog opasnosti koju ribavirin predstavlja za fetus u maternici, potreban je test trudnoće prije početka tretmana (ako ste trudni, ne možete početi tretman) te redovito tijekom tretmana.

Kvalitativni PCR

Ovaj test pokazuje da li se virus može detektirati u krvi.

Kvalitativni PCR

Kvalitativni PCR test će izmjeriti količinu virusa u vašoj krvi. On se provodi prije početka tretmana kako bi se odredila referenca ili osnovni nivo. Naknadni test će se provesti nakon 6 mjeseci a ponekad i nakon 3 mjeseca. Ako tretman djeluje, trebate očekivati da će te vidjeti smanjenje od najmanje 100 puta (često spominjano kao pad od 2 log) kod vaše viremije. Prema tome, ako ste počeli tretman sa viremijom od 2 miliona jedinica po ml krvi, trebali bi očekivati pad na 20,000 ili manje, a sigurno manje od 100,000.

Sve je više ljudi koji nisu uspjeli odstraniti virus nakon jednog ili više tretmana interferonom. Osobe koje su doživjele relaps nakon tretmana se spominju kao „relapseri“. Relapser se definira kao netko tko je postigao stalan virološki odgovor (SVR) za vrijeme tretmana ali je nakon perioda od tri ili šest mjeseci praćenja otkrio da je virus ponovo detektabilan.

Za osobe koje su imale relaps nakon tretmana, niže opisana različita doziranja i dužina interferonskog tretmana nude slijedeću šansu za izlječenje.

Postoji dvije različite kategorije osoba koje nisu postigle virološki odgovor. Važno ih je razlikovati.

 • Prva grupa su tzv. nul responderi. Ove osobe ne pokazuju značajno smanjenje HCV RNA za vrijeme tretmana. One se mogu identificirati unutar 12 tjedana od početka terapije peiliranim interferonom/ribavirinom tako što nakon 12 tjedana ne postignu smanjenje od 2 log od početnog nivoa sa početka tretmana. Nastavak tretmana ovih nul respondera rijetko rezultira daljnjim smanjenjem viremije. Zbog ovoga bi daljnji nastavak tretmana imao vrlo malo koristi.
 • Druga grupa su djelomični responderi. Ovo su osobe koje imaju rani virološki odgovor . Njihov je pad HCV RNA više od 2 log od nivoa na početku tretmana unutar prvih 12 tjedana ali onda dolazi do usporenja ili čak i prekida. Ova grupa djelomičnih respondera ima bolje šanse za odgovor na terapiju i postizanje stalog virološkog odgovora za vrijeme tretmana nego li nul responderi. Ova grupa će također imati neke šanse za postizanje stalnog virološkog odgovora ako se tretman produži do 72 tjedna.


Poznato je kao postoje brojni faktori koji su uključeni a koji smanjuju šanse za izlječenje od virusa.

 • Genotip 1
 • Neuspjeh odgovora na tretman do 12 tjedna
 • Ciroza
 • Visoka viremija
 • Starija životna dob
 • Duljina trajanja infekcije
 • Pretilost
 • Ne pridržavanje redovitog uzimanja lijekova
 • Afro Američko porijeklo
 • HIV koinfekcija
 • Tretman imunosupresivima nakon transplantacije jetara

Za osobe koje nisu imale odgovor na standardnu terapiju (običnim interferonom) bez ribavirina postoji približno 30% šanse za stalan virološki odgovor kada se liječe sa pegiliranim interferonom i ribavirinom ali je omjer stalnog virološkog odgovora samo 10-20%. Za osobe koje nisu imale odgovor na pegilirani interferon i ribavirin opcije su dodatno smanjene.

Ribavirin sa eritropoietinom (Epoetin)

Anemija je najproblematičnija nuspojava uzimanja ribavirina. Ona često može dovesti do potrebe smanjivanja doze ili odustajanja od tretmana. Dokazano je kako upotreba lijeka epoetina zajedno sa pegiliranim interferonom i visokom dozom ribavirina smanjuje anemiju. To znači kako se doza ribavirina ne treba samnjivati što u konačnici dovodi do većeg stalnog virološkog odgovora.

U studiji koja je istraživala učinke visokoh doza ribavirina sa epoetinom je otkriveno kako su pacijenti koji su primali visoke doze ribavirina imali značajno povećanje stalnog virološkog odgovora nego li oni koji su primali standardne doze i to u omjeru 34-49%. Ovo povećanje stalnog virološkog odgovora je bilo rezultat primjetnog smanjenja učestalosti relapsa,  od 36-9%.

Nedavne studije također sugeriraju kako visoke doze ribavirina sa epoetinom povećavaju stalan virološki odgovor kod genotipa 1.

Održavanje terapije je nastavak tretmana čak i kada nije došlo do stalnog virološkog odgovora (SVR).
U prošlosti je bilo dokaza koji sugeriraju da nastavak tretmana iako nije došlo do nestanka virusa može imati korisne učinke. Oni uključuju:

 • Smanjenje omjera progresije fibroze
 • Smanjenje omjera razvoja komplikacija kod zadnjeg stadija jetrenog oboljenja
 • Smanjenje rizika od razvitka HCC

Nesigurnosti vezane uz održavanje terapije su dovele do HALT-C pokusa. Cilj ovog pokusa je bio određivanje „da li nastavak interferonske terapije kroz nekoliko godina može dovesti do supresije hepatitis C virusa, sprječavanja progresije u cirozu, sprječavanja karcinoma jetara i smanjenja potrebe za transplantacijom jetara.“

Zbog toga što su ranije studije pokazale kako interferon može izvršiti supresiju hepatitis C RNA, smanjiti serumski nivo aminotransferaza i poboljšati jetrene histološke nalaze čak i ako virus nije iskorijenjen, istraživači su mislili kako produženje tretmana može biti korisno.
Istraživači su nasumice odabrali 1050 pacijenata sa kroničnim oboljenjem i uznapredovanom fibrozom ili cirozom te im davali 90 mikrograma peginterferona tjedno kroz 3.5 godina ili bez tretmana. Svi pacijenti su prethodno imali neuspjeli tretman sa peginterferonom i ribavirinom.

Istraživači su otkrili da je kod 34.1% pacijenata koji su bili liječeni sa peginterferonom došlo do progresije njihovog oboljenja. Ovo je uspoređeno sa 33.8% u kontrolnoj grupi koji nisu primali interferon. Rezultati koji su objavljeni 2008 godine su jasno pokazali kako održavanje terapije nije zaustavilo progresiju jetrenog oboljenja. Više o tom pokusu možete pročitati ovdje:
http://www.haltctrial.org/publications.html

Analiza je također otkrila kako je u jednoj podgrupi tretman pogoršao rezultate liječenja. Među liječenim pacijentima sa ne ciroznom fibrozom 5% je umrlo usporedbi sa 1.9% pacijenata u kontrolnoj grupi, razlika koja je bila značajna. Nije bilo razlike u mortalitetu među pacijentima sa cirozom.

Preporuke za liječenje hepatitisa C

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI „Dr. Fran Mihaljević“
Mirogojska 8, 10000 Zagreb

Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravlja

Preuzmi smjernice u pdf formatu OVDJE

Preuzeto s: http://www.bfm.hr/page/hepatitis-c

 

Indikacije za liječenje

Prema preporukama EASL-a i SZO sve do sada neliječene ili neuspješno liječene pacijente s kroničnim hepatitisom C, koji žele biti liječeni i koji nemaju kontraindikacija za liječenje, treba razmotriti za liječenje. No, budući da nije moguće liječiti svakog pacijenta unutar slijedeće godine dana, potrebno je odrediti skupine s prioritetom i prema nacionalnim mogućnostima.

(*Na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove, bolesnicima će protokol i trajanje liječenja lijekom za liječenje kroničnog hepatitisa C, a koji će biti financiran od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz sredstava namijenjenih za primjenu posebno skupih lijekova, odobravati Stručno povjerenstvo HZZO-a, sukladno smjernici navedenoj u Osnovnoj listi lijekova.“)

Prioritet u liječenju određuje se prema stadiju fibroze, riziku progresije prema  uznapredovaloj bolesti, prisutnosti ekstrahepatalnih manifestacija i komorbiditeta.

 

Indikacije za liječenje kroničnog hepatitisa C u 2015. god: koga i kada liječiti?
Liječenje je indicirano:
 • svi neliječeni i liječeni pacijenti s kompenziranom ili dekompenziranom bolesti jetre
Prednost u liječenju imaju:
 • pacijenti sa značajnom fibrozom (F3 po Metaviru) ili cirozom (F4), uključujući dekompenziranu cirozu
 • pacijenti s HBV ili HIV koinfekcijom
 • pacijenti s indikacijom za transplantaciju jetre
 • pacijenti s povratnom HCV infekcijom nakon transplantacije jetre
 • pacijenti s HCV infekcijom prije i nakon transplantacije solidnih organa
 • pacijenti s klinički značajnim ekstrahepatalnim manifestacijama infekcije
Liječenje je opravdano:
 • pacijenti s umjerenom fibrozom (F2 po Metaviru)
 • pacijenti s dugim trajanjem bolesti (>20 godina), bez obzira na stadij fibroze
 • pacijenti s rizikom prijenosa HCV infekcije (žene generativne dobi koji žele trudnoću, pacijenti na hemodijalizi i druge visokorizične situacije)
Liječenje se može odgoditi:
 • pacijenti bez ili s blagom bolešću (F0-F1 po Metaviru) i bez ekstrahepatalnih manifestacija
Liječenje se ne preporučuje:
 • pacijenti s očekivanim ograničenim životnim vijekom zbog drugog komorbiditeta

 

Odobreni lijekovi za liječenje HCV u Europskoj Uniji 2015. godine

Lijek
Oblik
Doziranje
PegIFN-α2a
Otopina za injekciju 180 µg (135, 90)
1 injekcija u dozi od 180 µg s.c. tjedno (redukcija doze u slučaju nuspojava na 135 ili 90 µg)
PegIFN-α2b
Otopina za injekciju 50 µg/0.5 ml
1 injekcija u dozi od 1.5 µg/kg tjelesne težine tjedno s.c. (redukcija doze u slučaju nuspojava na 1 µg/kg ili 0.5 µg/kg)
Ribavirin
200 mg kapsule
2,0,3 kapsule (tjel. težina
3,0,3 kapsule (tjel. težina >75 kg)
Sofosbuvir
400 mg tablete
1 tableta
Simeprevir
150 mg kapsule
1 tableta
Daklatasvir
30 ili 60 mg tablete
1 tableta
Sofosbuvir/ledipasvir
400 mg sofosbuvir + 90 mg ledipasvir tablete
1 tableta
Paritaprevir/ombitasvir/ritonavir
75 mg paritaprevir + 12.5 mg ombitasvir + 50 mg ritonavir tablete
2 tablete
Dasabuvir
250 mg tablete
1,0,1 tableta

 

 

Preporuke za liječenje

LIJEČENJE HCV GENOTIPA 1

Naivni pacijenti s genotipom 1

 • Naivni pacijenti s F1, F2  i povoljnim prediktorima odgovora na terapiju: CC genotip i viremija< 600 000 IU HCV RNA/ml seruma,  mogu se liječiti PegIFN-α i ribavirinom1 24 ili 48 tjedana (ovisno o virusološkom odgovoru).
   
 • Naivni pacijenti s F1, F2  i prisutnim nepovoljnim prediktorom (CT/TT genotip i/ili viremija >600 000) mogu se liječiti PegIFN-α i RBV1, 24 ili 48 tjedana uz uvjet postizanja RVR-a.              
  Ukoliko ne postignu RVR u terapiju se dodaje inhibitor proteaza simeprevir2   ili sofosbuvir3 (ako su prisutni G1a i Q80K varijanta)
   
 • Naivni pacijenti s F3  mogu se liječiti kombinacijom simeprevira2  i  PegIFN-α i RBV ili  kombinacijom sofosbuvira3  i PegIFN-α i ribavirina (ako su prisutni G1a i Q80K varijanta)
   
 • Naivni pacijenti s F4  (kompenzirana ciroza, Child Pugh A)

+ naivni pacijenti neovisno o stadiju fibroze  a koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

          - pacijenti s kontraindikacijom za interferonsku terapiju

          - pacijenti s ekstrahepatalnim manifestacijama

          - HIV koinficirani

           - pacijenti s transplantiranim organima

            liječe se kombinacijama lijekova bez interferona:

              4Ombitasvir, Paritaprevir i ritonavir, Dasabuvir +/- ribavirin  12 tjedana

                                             ili

               5Sofosbuvir  i ledipasvir +/- ribavirin 12 tjedana

                                             ili

               6Sofosbuvir i simeprevir +/- ribavirin 12 tjedana

 • Naivni pacijenti s dekompenziranom cirozom (Child Pugh B i C) liječe se kombinacijom sofosbuvira5 i ledipasvira i ribavirina 12 tjedana. Pacijenti s kontraindikacijom za uzimanje ribavirina mogu se liječiti 24 tjedna kombinacijom  5sofosbuvira i ledipasvira


Prethodno neuspješno liječeni pacijenti s genotipom 1

 • Pacijenti s prethodnim Relapsom ili Parcijalnim odgovorom (F1-F3) mogu se liječiti kombinacijom simeprevira2  i PegIFN-α i ribavirina ili kombinacijom sofosbuvira3 i PegIFN-α i ribavirina  (ako su prisutni G1a i Q80K varijanta)
 • Pacijenti s Prethodnim lošim odgovorom (Non-response F1-F4 bez obzira na stadij fibroze) ili F4 fibrozom (neovisno o prethodnom odgovoru) + prethodno neuspješno liječeni pacijenti neovisno o stadiju fibroze i tipu odgovora   a koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

          - pacijenti s TT genotipom,

           - pacijenti s kontraindikacijom za interferonsku terapiju,

           - pacijenti s ekstrahepatalnim manifestacijama,

           - HIV koinficirani

           - pacijenti s transplantiranim organima

            liječe se kombinacijama lijekova bez interferona:

              4Ombitasvir, Paritaprevir i ritonavir, Dasabuvir +/- ribavirin  12 tjedana

                                                 ili

              5Sofosbuvir i ledipasvir +/- ribavirin 12 tjedana

                                                 ili

              6Sofosbuvir i simeprevir +/- ribavirin 12 tjedana

 • Prethodno neuspješno liječeni pacijenti s dekompenziranom cirozom (Child Pugh B ili C) liječe se kombinacijom  5sofosbuvira, ledipasvira  i ribavirina 12 tjedana.  Pacijenti s kontraindikacijom za uzimanje ribavirina mogu se liječiti 24 tjedna kombinacijom  5sofosbuvira i ledipasvira
 • Prethodno neuspješno liječeni pacijenti inhibitorima proteaza (PegIFN-α +ribavirin s boceprevirom ili telaprevirom) mogu se liječiti  kombinacijom  5sofosbuvira i ledipasvira (+/- ribavirin) 12 tjedana. Pacijenti s kontraindikacijom za uzimanje ribavirina mogu se liječiti 24 tjedna kombinacijom  5sofosbuvira i ledipasviraLIJEČENJE HCV GENOTIPA 2

 • Naivni pacijenti s F1-F3 mogu se liječiti s PegIFN-α i ribavirinom1  kroz 24 tjedna.
 • Naivni pacijenti s F4kao i:
  • prethodno neuspješno liječeni pacijenti (neovisno o stadiju fibroze)
  • pacijenti s kontraindikacijom za interferonsku terapiju
  • pacijenti s ekstrahepatalnim manifestacijama
  • HIV koinficirani  
  • pacijenti s transplantiranim organima  

liječe se kombinacijom  7sofosbuvira i ribavirina.

(Bolesnici bez ciroze (F1-F3)  liječe se 12 tjedana, a s cirozom 16 - 20 tjedana.) 

  

LIJEČENJE HCV GENOTIPA 3

 • Naivni pacijenti s F1-F3 mogu se liječiti PegIFN-α i ribavirinom1  24 tjedna
 • Naivni pacijenti s F4, prethodno neuspješno liječeni pacijenti (neovisno o stadiju fibroze) liječe se kombinacijom  3sofosbuvira (400 mg dnevno) s  PegIFN-α i ribavirinom (1000 ili 1200 mg dnevno prema tjelesnoj težini u podijeljenoj dozi) 12 tjedana.
                   
 • Pacijenti s F1-F3  s kontraindikacijom za interferonsku terapiju  liječe se kombinacijom 7sofosbuvira (400 mg dnevno) i ribavirina (1000 ili 1200 mg dnevno prema tjelesnoj težini) 24 tjedna
   
 • Pacijenti s F4 s kontraindikacijom za interferonsku terapiju  mogu se liječiti kombinacijom  8sofosbuvira i daklatasvira 24 tjedna ili kombinacijom  5sofosbuvira, ledipasvira i ribavirina 24 tjedna

  

LIJEČENJE  HCV  GENOTIPA 4 

 • Za liječenje genotipa 4 primjenjuju se iste sheme kao i za genotip 1, uz iznimku fiksne kombinacije ombitasvira (12.5 mg), paritaprevira (75 mg) i ritonavira (50 mg), koji se kod pacijenata bez ciroze primjenjuje s ribavirinom (1000 ili 1200 mg prema tjelesnoj težini), ali bez dodatka dasabuvira, kroz 12 tjedana. Kod pacijenata inficiranih genotipom 4 s cirozom ista se kombinacija lijekova primjenjuje kroz 24 tjedna.

 


***********************

 

Protokoli za primjenu pojedinih kombinacija lijekova: 

Kombinacije s interferonom: 

1 PegIFN-α i ribavirin                                                                                                            

PegIFN-α jednom tjedno s ribavirinom prema tjelesnoj težini (1000 ili 1200 mg dnevno u podijeljenim dozama), uz provjeru HCV RNK nakon 4 (RVR), 12 (EVR) i  24 (ETR) tjedna terapije. Ako je postignut RVR trajanje liječenja je 24 tjedna. Ako nije postignut RVR, a postignut je EVR trajanje liječenja je 48 tjedana. Ukoliko nije postignut EVR, liječenje se prekida.

2 Simeprevir+ PegIFN-α +ribavirin                                                                            

Simeprevir 150 mg dnevno + PegIFN-α jednom tjedno + ribavirin  prema tjelesnoj težini (1000 ili 1200 mg dnevno u podijeljenim dozama) 12 tjedana. PegIFN- α i ribavirin potrebno je nastaviti slijedećih 12 tjedana (ukupno trajanje terapije 24 tjedna) u prethodno neliječenih pacijenata i relapsera (pacijenata koji su odgovorili na PegIFN-α+RBV, ali je po prekidu terapije došlo do relapsa infekcije), te dodatnih 36 tjedana (ukupno trajanje terapije 48 tjedana) u pacijenata koji su prethodno djelomično odgovorili (tzv. parcijalni responderi) ili nisu odgovorili (tzv. non-responderi) na terapiju PegIFN-α + RBV.

Tijekom liječenja provjerava se razina HCV RNA i liječenje prekida ukoliko je HCV RNA ≥25 IU/ml u 4., 12. ili 24. tjednu.

Napomena: ova kombinacija se ne preporučuje u pacijenata inficiranih genotipom 1a koji imaju Q80K mutaciju NS3 proteaze.

3Sofosbuvir + PegIFN-α+ribavirin                                                                                    

Sofosbuvir 400 mg dnevno i PegIFN-α jednom tjedno s ribavirinom (1000 ili 1200 mg dnevno prema tjelesnoj težini u podijeljenim dozama) 12 tjedana.

   

Kombinacije bez interferona:  

4Ombitasvir, Paritaprevir i ritonavir, Dasabuvir +/- ribavirin                            

Kombinacija ombitasvira (12.5 mg), paritaprevira (75 mg) i ritonavira (50 mg) u jednoj tableti (dvije tablete dnevno ujutro) i dasabuvira (250 mg) u jednoj tableti (dva puta dnevno).

Pacijenti s genotipom 1b bez ciroze ili s kompenziranom cirozom trebaju biti liječeni ovom kombinacijom 12 tjedana bez ribavirina. Pacijenti s genotipom 1a bez ciroze trebaju biti liječeni ovom kombinacijom uz dodatak ribavirina 12 tjedana, a ukoliko je prisutna ciroza, 24 tjedna.

5 Sofosbuvir  i ledipasvir +/- ribavirin                                                                 

Kombinacija sofosbuvira (400 mg) i ledipasvira (90 mg) u jednoj tableti primijenjenoj jednom dnevno. Terapija se primjenjuje 12 tjedana bez ribavirina za pacijente bez ciroze neovisno o prethodnom liječenju, a uz dodatak ribavirina (1000 ili 1200 mg ovisno o tjelesnoj težini u podijeljenim dozama) kod pacijenata s cirozom.

Kod pacijenata s cirozom i kontraindikacijama za primjenu ribavirina trajanje terapije sofosbuvirom i ledipasvirom potrebno je produljiti na 24 tjedna.

Kod naivnih pacijenata bez ciroze i HCV RNK manjim od 6 miliona IU/ml liječenje može trajati 8 tjedana.

6 Sofosbuvir i simeprevir +/- ribavirin                                                                 

Kombinacija sofosbuvira (400 mg) i simeprevira (150 mg) jednom dnevno 12 tjedana. U pacijenata s cirozom potrebno je razmotriti dodatak ribavirina, a u onih s kontraindikacijama za primjenu ribavirina dolazi u obzir produljenje terapije na 24 tjedna.


7Sofosbuvir +ribavirin
 

Kombinacija sofosbuvira (400 mg dnevno) i  ribavirina  (1000 ili 1200 mg dnevno prema tjelesnoj težini u podijeljenim dozama)  12 tjedana (genotip 2 bez ciroze), 16 - 20 tjedana (genotip 2 s cirozom) ili 24 tjedna (genotip 3).

8 Sofosbuvir+daklatasvir +/-ribavirin 

Kombinacija sofosbuvira (400 mg dnevno), daklatasvira  (60mg dnevno)  sa ili bez  ribavirina  (1000 ili 1200 mg dnevno prema tjelesnoj težini u podijeljenim dozama).

Za pacijente bez ciroze primjenjuje se kombinacija bez  ribavirina 12 tjedana, a za pacijente s cirozom kombinacija s ribavirinom 12 tjedana. Ukoliko pacijenti s cirozom ne mogu uzimati ribavirin, preporuča se liječenje 24 tjedna.

Procjena terapijske učinkovitosti 

SVR (HCV RNK) određuje se 12 tjedana po završetku liječenja.


Praćenje viremije (HCV RNK) tijekom primjene kombinacija lijekova bez interferona:
 

Preporuča se određivanje HCV RNK u 4. i 12. (ili 24.) tjednu liječenja, te 12 tjedana po završetku liječenja.

Preporuča se upotreba  "real-time" PCR testa koji ima donju granicu detekcije ≤15 IU/ml seruma.

Procjena stadija fibroze prema nalazu fibroelastografije: 

F1<7.0,

F2 ≥7.0<9.5;

F3≥9.5;

F4≥12.5

Pokazatelji ciroze: (dovoljan jedan od pokazatelja) 

1. Biopsija: F4 (Metavir) ili F5/6 (Ishak)

2. Fibroleastografija ≥12.5 kPa u 2 navrata

3. APRI≥2 u najmanje 2 navrata

4. Prisutnost portalne hipertenzije (varikoziteti ili ascites)

 

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je prerađeno kombi vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - Splitska banka
IBAN - HR42 2330003-1100069060

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više